Iijoki Foorumi 19.8.2021 klo 13-17

Katso Iijoki Foorumin tallenne

Ohjelma:

13.00           Tilaisuuden avaus: Ari Alatossava, Iin kunnanjohtaja, Iijoen neuvottelukunnan puheenjohtaja
13.10           Alustus Iijoen yhteistyöhankkeisiin, Lauri Rantala, Iin Micropolis
13.20           Iijoen vaelluskalahankkeet viime vuosina, Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto
13.35           Raasakan vanhan uoman yhteistyöhanke, Kati Jurkko
13.45           Turvetuotantoalueiden vesiensuojelukosteikot, Sakari Jaara, Neova Oy
13.55           Iijoen koskikunnostushankkeet, Eero Hartikainen, Metsähallitus
14.05           Paikalliset vesistökunnostushankkeet ja verkostoyhteistyö, Riina Rahkila, Proagria Oulu
14.15           Tyräjärven-Koviojärven vesistö- ja valuma-aluekunnostukset, Olli Kammonen, Jokijärven kylän kalastuskunta
14.20           Iijoen istutuskäytäntöjen kehittäminen, Aki Mäki-Petäys, Voimalohi Oy
14.30           LandUseZero ja Iin kunta pilottialueena, Anne Tolvanen, Luke
14.40           Potut- ja Gis-Sus -hankkeet, Heikki Mykrä, Syke
14.50           Kommenttipuheenvuoro, Pauliina Louhi, Luke
15.00           Hanketoimijoiden videoita
15.30           Paneelikeskustelu

*

Aika: 19.8.2021 klo 13-17
Paikka: Iin Huilinki, IlmastoAreenan tapahtuma-alue, Ilmatar-lava (kirjaston edessä, kirkkoa vastapäätä)

Aikataulu

13.00 – 15.00 Iijoen toimijat kertovat vaelluskalojen, veden laatua, virkistystä ja matkailua edistävien toimenpiteiden ja hankkeiden tilasta ja suunnitelmista.

15.00 – 15.30 Tauko, jonka aikana näytetään hanketoimijoiden videoita ja jolloin on mahdollisuus keskustella hanketoimijoiden kanssa.

15.30 – 17.00 Suuri suokeskustelu, jossa panelistit pohtivat mitä tehdä kun turvetuotantoa ajetaan alas, suuret tehdashankkeet lisäävät hakkuita ja hallitus penää toimia hiilensidonnan, vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Mitä tuhansien hehtaarien soiden ennallistamisella voidaan saavuttaa?

Paneelikeskustelun alustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (videotervehdys). Paneelikeskustelussa mukana maakuntajohtaja Pauli Harju, metsäekologian professori Anne Tolvanen, BioLiito-hankkeen projektipäällikkö ja Suomen Hiilinielu -yhteismetsän perustaja Petri Luukkonen, turveyrittäjä Risto Kokko sekä Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, tervetuloa mukaan! Tapahtumaa voi seurata myös netissä, linkki tapahtumaan tulee myöhemmin tälle sivustolle.

Iijoki-foorumin järjestää Iijoki-sopimus, jossa mukana ovat Iijoen vesistöalueen kunnat: Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski sekä lisäksi PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat (Neova Oy ja Turveruukki Oy), ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Tavoitteena on palauttaa vaelluskalojen luonnonkierto Iijokeen, parantaa veden laatua vesistö- ja valuma-aluekunnostuksin, piristää alueen elinkeinoelämää ja matkailua sekä lisätä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä.

Lisätiedot

Ojasta allikkoon – Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen johtamalla ojitusvesiä kuivuneille soille.

Iijoen valuma-alueella on kymmeniätuhansia hehtaareita vesiensuojeluun soveltuvia soita, joilla on suuri potentiaali ja merkitys Iijoen veden laadun parantamisessa.

Ojasta allikkoon -hankkeessa kehitetään toimintamallia metsätalouden vesiensuojeluun hyödyntämällä heikkotuottoisia metsäojitettuja soita, reunoilta ojitettuja aapasoita sekä käytöstä poistuvia turvetuotantoalueita. Tuloksena muodostetaan koko Suomeen soveltuva toimintamalli soiden hyödyntämisestä vesiensuojelussa sekä laaditaan Iijoelle käytännön etenemispolku vesiensuojeluhankkeiden toteuttamiseksi.

Yhteistyö maanomistajien kanssa
Pyydämme yhteydenottoja yksityisiltä maanomistajilta ja yhteisöiltä, jotka ovat kiinnostuneita tehostamaan metsiensä vesiensuojelua erillishankkeina tai tulevan kunnostusojitushankkeen yhteydessä, esimerkiksi tarjoamalla metsänkasvatukseen kelpaamattomia soita vesiensuojeluun ja ennallistettavaksi.

Lisätiedot toukokuussa 2021 käynnistyneestä hankkeesta: micropolis.fi/ojasta-allikkoon