Circlab – Ravinteiden kierrätyksen ja tulevaisuuden teknologioiden demonstraatioympäristö

Tutkimusympäristössä voidaan toteuttaa erilaisia demonstraatioita uusien kiertotalousratkaisujen kehittämiseksi niin yrityksille, kunnille kuin yhteisöillekin. Teollisuuden sivuvirroista voidaan tuottaa ravinnerikkaita nestemäisiä lannoitteita mikrolevän ja puhtaan ruoan tuotantoon. Tästä hyötyvät niin kalanviljely-, bioenergia-, panimo- kuin selluteollisuuskin.

Lue lisää

Kaski – Kasvua kierroista uuden sukupolven vihreillä teknologioilla

Kaski-hankkeessa selvitetään leväbiomassojen ja kalanjalostuksen sivutuotteiden liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään CircLab demonstraatioympäristöä sekä luodaan uusi materiaalien kiertotalouskeskittymä Iihin.

Ota yhteyttä

Kirsi Koivula
Yritysyhteistyö ja kiertotalousratkaisut
[email protected]
p. 050 374 9483

Lue lisää

 

Virke – Vihreää elvytystä kiertotalouden keinoin

Tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, joilla parannetaan kestävää luonnonvarataloutta ja materiaalien tehokkaampaa hyödyntämistä Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa etsitään ratkaisuja, jotka luovat materiaalien kiertotalouteen kannattavaa liiketoimintaa. Hanke elvyttää vihreällä taloudella luoden ilmastoviisaista ratkaisuista kasvua: työtä, liiketoimintaa, vetovoimaa ja parempaa ympäristöä

Ota yhteyttä

Pekka Pääkkönen
projektipäällikkö / Virke
[email protected]
p. 050 596 9582

Lue lisää

Open Agenda – Osallistava kuntademokratia digitaalisin keinoin

Hanke yhdistää kuntalaisia osallistavan strategisen päätöksenteon ja digitaalisten palvelujen kehittämisen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on löytää kuntien arkipäivään syvempiä digitalisaatiota ja osallisuutta hyödyntäviä tapoja, jotka ovat kaikkien Suomen kuntien omaksuttavissa.

Palveluprosessien uudistamiseen haetaan laatua ja vaikuttavuutta hyödyntäen parempaa kokonaisymmärrystä kuntalaisten arjesta. Kokonaisymmärrys muodostetaan designin, datan ja deliberaation pohjalta.

Iin kunnan koordinoima hanke toteutetaan yhdessä Inarin kunnan, Pietarsaaren kaupunsgin, Tuusulan kunnan sekä Lapinjärven kunnan kanssa.

Ota yhteyttä

Johannes Helama
projektipäällikkö / Open Agenda
[email protected]
p. 040 654 2551

Lue lisää

Iin elinkeino-ohjelma 2025

Tavoitteena on kasvu, joka syntyy alueen kehittyvistä yrityksistä, alueelle sijoittuvista uusista yrityksistä, investoinneista, lisääntyvästä työpaikkojen määrästä, vahvasta vetovoimaista ja uusista asukkaista. Micropolis Oy koordinoi Iin kunnan elinkeino-ohjelman toteutusta.

Kehittämisalueita on 6 kpl.

  • Pentinkangas – Suurkaupanalue. Toimet: Yrityshankinta ja liiketoiminnan kasvattaminen, kasvuväylän hyödyntäminen.
  • Kuivaniemi – Biotalousalue puun jalostukseen. Toimet: Selvitys alueen laajennusmahdollisuuksista, liittymät teollisuuden tarpeen mukaisiksi.
  • Sääskenharju – Kiertotalousalue yritysten sivuvirroille. Toimet: Kaavoituksen käynnistys ja maanhankinta.
  • Vatunki – Kalatalousalue. Toimet: Tien parantaminen, toimijoiden järjestäytyminen ja yhteistyö.
  • Iijokisuisto – Kestävä matkailu. Toimet: Hankerahoitus kunnostustoimille, luontokohteiden saavutettavuus ja tuotteistaminen.
  • Kasvuväylä – kolme liittymää moottoritielle. Toimet: Osaksi 2030 valtion investointisuunnitelmaa, kaavoituksen käynnistäminen ja maanhankinta.
Ota yhteyttä

Helena Illikainen.Helena Illikainen
toimitusjohtaja, Iin kunnan elinvoimajohtaja
[email protected]
p. 040 620 5881

 

Elinkeino-ohjelma 2025 (pdf)