Tuuli, metsät ja suot – maankäytöllä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Suomessa vallitsee yleisellä tasolla yksimielisyys ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemisen tarpeesta. Toimenpiteiden paikalliset vaikutukset jakavat asukkaissa usein kuitenkin mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Ii on yksi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusalueista hankkeessa, jossa mallinnetaan tuulivoiman, metsien ja soiden hyödyntämistä hiilensidonnan, luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja asukkaiden viihtyisyyden näkökulmasta. Mallinnus antaa vastauksia siihen mitä hyötyjä esimerkiksi heikkotuottoisen ojitetun suon ennallistamisella saavutetaan, mikä on optimaalinen metsänhoitomenetelmä erityyppisillä ja -ikäisillä metsillä, ja voidaanko turvetuotannosta poistuvaa aluetta hyödyntää tuulivoiman tuotannossa.

– Ii valikoitui luontevasti pilottialueeksemme, koska kunta on ansioitunut ilmastotyössä näyttävästi, kotimaassa ja kansainvälisestikin. Meillä on myös ollut aiempaa yhteistyötä kunnan kanssa erityisesti soiden käyttöön ja ennallistamiseen liittyen, hankkeen vetäjä, professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Iissä sijaitsevalle tuulivoimalle, metsän ja soiden käytölle lasketaan hiilihyöty, eli kuinka paljon kukin näistä maankäyttömuodoista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
Tutkimuksessa ovat mukana Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT) ja Recognis Oy, jotka arvioivat tuulivoiman päästövähennyspotentiaalia sekä Geologian Tutkimuskeskus (GTK), joka vastaa soiden ennallistamisen ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksien laskemisesta. Itä-Suomen yliopisto toteuttaa spatiaalisen mallinnuksen, jossa luodaan periaatteet tuulivoiman optimaaliselle sijoittamiselle kartalla.  Metsien käytön vaikutuslaskelmat sekä toimenpiteiden taloudellisten hyötyjen arvioinnin tekee Luke.

– Mallintaminen on erityisen haastavaa, sillä tuulienergian vaikutukset lasketaan perinteisesti tunneissa, metsien käytön vaikutukset vuosissa ja soiden käytön vaikutukset kymmenissä tai sadoissa vuosissa. Lisäksi tuulivoiman päästövähennysvaikutus muuttuu ajan myötä, kun sen korvaaman fossiilisen energian määrä vähenee, Tolvanen kertoo.

Myös asukkaiden asenteet maankäytön vaihtoehtoihin selvitetään
Luke toteuttaa ensi vuoden alussa verkkokyselyn, jossa tarkastellaan asukkaiden asenteita tuulivoimaan, metsien ja soiden käyttöön. Mallintamisen ja kyselyn tulosten pohjalta voidaan pohtia, millaiset ovat ilmastotoimien yhteiskunnalliset kustannukset ja hyödyt.

Iin kunnan näkökulmasta hanke auttaa kehittämään kokonaisvaltaista hiilineutraalia ja luonnon monimuotoisuuden huomioivaa maankäyttöä, joka tukee kunnan strategiaa ja metsäsuunnitelmaa.  Hiili ja ravinteet on parempi sitoa metsiin ja maaperään kuin päästää ne ilmaan ja vesistöä kuormittamaan, toteaa Iijoen kehittämiskoordinaattori Lauri Rantala Micropolis Oy:stä.

Luonnonvarakeskuksen koordinoima LandUseZero hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään metsätalouden ja maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä sekä vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka. Lisätiedot verkossa: luke.fi/projektit/landusezero

Haastetaanko osallistava budjetointi yhdessä?

Haussa asiantuntijat Open Agenda -hankkeelle

Osallistavasta budjetoinnista on tulossa Suomessa melko yleisesti kuntakentällä hyväksytty osallistamisen malli, joka tarvitsee mielestämme rinnalleen myös muita malleja. Suomalaiset kunnat ja kaupungit etsivätkin kuumeisesti toimintatapoja, joilla osallistaa nuoret (alle 20-v) ja nuoret aikuiset (20-29-v) erityisesti kuntastrategian teon yhteydessä (kehittämään oman kotiseutunsa tulevaisuutta).

Siksi etsimme Iissä asiantuntijoita, jotka voisivat rakentaa yhdessä iiläisten nuorten kanssa mallin, jolla ottaa huomioon nuorten arjen haasteet kunnan päätöksenteossa ja strategisessa kehittämisessä. Asiantuntijuutta tarvitaan, sillä nuorten osallisuuden vahvistaminen on valikoitunut hankkeen yhdeksi kolmesta kehittämisteemasta Iissä.

Etsimme siis asiantuntijoita nuorten osallisuuden vahvistamiseen Iissä tähtäävän kokeilun ja nuorten iiläisten kanssa tehtävän palvelulupausprosessin suunnitteluun ja toteutukseen.
– Kysymme tarjouspyynnön avulla asiantuntijoilta, miten projektin tavoitteet voitaisiin saavuttaa parhaalla mahdollisella tavalla?

Jos sinulla on idea ja tiedät miten homma kannattaisi toteuttaa, lähetä meille ensin vastaavaan kehittämiseen liittyvä referenssitapaus (pe 10.12. 2021 klo 15 mennessä). Pisteytämme nämä referenssikuvaukset, jonka jälkeen pyydämme kolmea (3) eniten pisteitä saanutta asiantuntijatahoa kehittämään meille suunnitelman toteutuksesta. Ideasta saa myös korvauksen ja tekijänoikeudet toteuttamattomista ideoista jäävät ideoivalle taholle. Lopuksi haastattelemme ideaansa tarjoavat asiantuntijatahot.

Kolme vaihetta:

  • Vaihe 1 – Referenssitapaus, 30p
  • Vaihe 2 – Idea ja hinta, 50p + 50p (tähän vaiheeseen mukaan päässeille maksetaan ideoinnista 1.000€ + alv 24% korvaus)
  • Vaihe 3 – Haastattelu, 20p

Yhteensä, 150 pistettä. Voittanut taho pääsee toteuttamaan ideansa Iissä.

Kaikki tarjouspyyntöön liittyvät tiedot:

Lähetä tarjous osoitteeseen (ja kysymykset):

Valtiovarainministeriön rahoittamassa hankkeessa mukana myös Inari, Pietarsaari, Tuusula ja Lapinjärvi.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Johannes Helama
p. 040 654 2551
[email protected]

Open Agenda -hanke / Yhdistämme kuntalaisia osallistavan strategisen päätöksenteon ja digitaalisten palvelujen kehittämisen yhdeksi kokonaisuudeksi