Iin kunnassa on vuodesta 2012 lähtien etsitty ratkaisuja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi yhdessä kuntalaisten sekä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa.

Ilmastotoimilla on päästöjä on vähennetty 80 prosenttia ja vuosittaisia säästöjä on syntynyt yli 2 miljoonan euron edestä. Toimintaa ohjaa käytännöllinen työkirja ”Resurssiviisas Ii tiekartta”, johon kirjataan vuosittain asetetut tavoitteet ja niiden toteutumat.

Ota yhteyttä

Kari Manninen
Energia-asiantuntija
kari.manninen@iilaakso.fi
p.  040 152 1511

Lue lisää: ii.fi/kestava-arki

Katso videolta meidän askeleet kohti vähähiilistä yhteisöä.

Iijoki-sopimuksen (2019−2023) tavoitteena on nostaa vesistön arvoa.

Mukana ovat Iijoen vesistöalueen kunnat: Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski sekä lisäksi PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo Oy ja Turveruukki Oy), ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Tavoitteena on palauttaa vaelluskalojen luonnonkierto Iijokeen, parantaa veden laatua vesistö- ja valuma-aluekunnostuksin, piristää alueen elinkeinoelämää ja matkailua sekä lisätä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä.

Ota yhteyttä

Lauri Rantala
Iijoen kehittämiskoordinaattori
lauri.rantala@micropolis.fi
p. 040 647 5475

Lue lisää

IlmastoAreena – Meidän pitää puhua

IlmastoAreena on Suomen merkittävin ilmastofestivaali, jonka tavoite on tuoda kaikki äänet kuuluviin. Tuomme yhteen päättäjät, elinkeinoelämän, tutkijat, taiteen ja kansalaiset yhteiseen ilmastokeskusteluun.

IlmastoAreena tarjoaa kaikille kansalaisille ajankohtaista ja kiinnostavaa sisältöä vuoden jokaisena päivänä – livenä ja verkossa.

Ota yhteyttä

Hanna Lahti
Projektipäällikkö / vastaava tuottaja
p. 040 130 6143
hanna.lahti@micropolis.fi

Lue lisää

Ojasta allikkoon – Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen johtamalla ojitusvesiä kuivuneille soille.

Paikkatietoaineistojen avulla kartoitetaan kaikki Iijoen metsätalouden vesiensuojeluun soveltuvat suokohteet ja niiden valuma-alueet. Paikkatietoja hyödyntävä menetelmä validoidaan maastotutkimuksilla Iin, Oulun Yli-Iin, Pudasjärven ja Taivalkosken pilottikohteilla.  Tuloksena muodostetaan koko Suomeen soveltuva toimintamalli soiden hyödyntämisestä vesiensuojelussa sekä laaditaan Iijoelle käytännön etenemispolku vesiensuojeluhankkeiden toteuttamiseksi.

Ota yhteyttä

Lauri Rantala
Iijoen kehittämiskoordinaattori
lauri.rantala@micropolis.fi
p. 040 647 5475

Lue lisää

Lähijunaselvitys Liminka – Oulu – Ii

Miten paljon käyttäjiä Oulun lähijunaliikenne houkuttelisi yhteysvälillä Liminka- Oulu-Ii? Selvitykseen on koostettu yhteysvälin investointitarpeet sekä toimintaympäristöön liittyvät edellytykset, kuten esim. liikennöinnin järjestäminen ja varsinainen liikennöinti.

Julkinen liikenne ja erityisesti raideliikenne ovat keskeisiä keinoja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Olennaista on tarkastella lähijunaliikennettä osana seudun koko liikennejärjestelmää ja osana seudun raideratkaisukokonaisuutta.

Julkaistu aineisto:

Selvityksen tekijä WSP Finland Oy / Liikkuminen ja liikenne. Selvitys on julkaistu kesäkuussa 2019.