Yrityskehittäjä Noora Huotari vt toimitusjohtajaksi

Micropolis Oy on nimennyt toimitusjohtajaksi (vt) yhtiön yrityskehittäjän Noora Huotarin. Tehtävässä hän vastaa Iin kunnan elinkeino-ohjelman toteuttamisesta, yrityspalveluista sekä yritysten toimintaympäristöä kehittävien investointien aktivoinnista.

Noora Huotari
p. 040 683 0541
[email protected]

 

 

Etsintäkuulutus palvelumuotoilun, deliberaation / fasilitoinnin ja avoimen datan asiantuntijoista

Open Agenda -hanke etsii asiantuntijoita

Asiantuntijuutta tarvitaan, sillä ruuhkavuosien sujuvuus on valikoitunut yhdeksi hankkeen kolmesta kehittämisteemasta Iissä. Hanke toteutettu Iin asukkaille Kuntalaisbarometri 2021 kyselyn, jossa kuntalaiset saivat pohtia paremman arjen esteitä. Nyt haluamme syventää ymmärrystämme iiläisestä arjesta kuntalaisten kanssa toteutettavien kokeilujen avulla.

Etsimme siis asiantuntijoita ruuhkavuosien sujuvoittamiseen Iissä tähtäävän kokeilun ja kuntalaisten kanssa tehtävän palvelulupausprosessin suunnitteluun ja toteutukseen.
– Kysymme tarjouspyynnön avulla asiantuntijoilta, miten projektin tavoitteet voitaisiin saavuttaa parhaalla mahdollisella tavalla?

Jos sinulla on idea ja tiedät miten homma kannattaisi toteuttaa, lähetä meille ensin vastaavaan kehittämiseen liittyvä referenssitapaus (pe 24.9. 2021 klo 15 mennessä). Pisteytämme nämä referenssikuvaukset, jonka jälkeen pyydämme kolmea (3) eniten pisteitä saanutta asiantuntijatahoa kehittämään meille suunnitelman toteutuksesta. Ideasta saa myös korvauksen ja tekijänoikeudet toteuttamattomista ideoista jäävät ideoivalle taholle. Lopuksi haastattelemme ideaansa tarjoavat asiantuntijatahot.

Kolme vaihetta:
– Vaihe 1 – Referenssitapaus, 30p
– Vaihe 2 – Idea ja hinta, 50p + 50p (tähän vaiheeseen mukaan päässeille maksetaan ideoinnista 1.000€ + alv 24% korvaus)
– Vaihe 3 – Haastattelu, 20p
Yhteensä, 150 pistettä

Voittanut taho pääsee toteuttaman ideansa Iissä.

Kaikki tarjouspyyntöön liittyvät tiedot:
Tarjouspyyntö-Asiantuntijapalvelut-RuuhkavuodetIissä

Lähetä tarjous osoitteeseen (ja kysymykset):

Johannes Helama
Projektipäällikkö
Open Agenda -hanke / yhdistämme kuntalaisia osallistavan strategisen päätöksenteon ja digitaalisten palvelujen kehittämisen yhdeksi kokonaisuudeksi.
040 654 2551
[email protected]

Kiertotalouden materiaaleista kasvumahdollisuuksia yrityksille

”Virke – Vihreää elvytystä kiertotalouden keinoin” -hankkeen tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, joilla parannetaan kestävää luonnonvarataloutta ja materiaalien tehokkaampaa hyödyntämistä Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke elvyttää vihreällä taloudella luoden ilmastoviisaista ratkaisuista kasvua: työtä, liiketoimintaa, vetovoimaa ja parempaa ympäristöä.

Tehtävänä on löytää ratkaisuja, jotka luovat materiaalien kiertotalouteen kannattavaa liiketoimintaa joko olemassa oleville cleantech -alan yrityksille tai täysin uusille ja perustamisvaiheessa oleville yrityksille.

Tavoitteena on, ettei jätteen ja ylijäämämateriaalien kierrätystoimintaa koeta kunnissa ja yrityksissä vain kustannuseränä, vaan luonnonvarojen kestävänä käyttönä ja taloudellisena hyötynä. Luonnonvarojen kestävä käyttö on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla menestystekijä. Luonnonvarojen kulutuksen suhteen talonrakentaminen on yksi suurimpia toimialoja Suomessa. Rakentamisessa käytetään vuosittain 10 miljoonaa tonnia rakennusmateriaaleja ja -tuotteita.

Hankkeessa on mukana alueen kunnista Ii, Liminka, Muhos, Simo, Vaala ja Utajärvi, sekä yrityspuolelta Oulun Energia. Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), jossa tuen myöntäjänä on Pohjois-Pohjanmaan Liitto.

Etsimme yhteistyökumppaneita alueen kiertotalousyrityksistä. Mikäli haluat olla kehittämässä kiertotalousliiketoimintaa, ota yhteyttä.

Projektipäällikkö Pekka Pääkkönen
p. 050 596 9582, [email protected]

Energia- ja ympäristöinsinööri Petri Leppänen
p. 040 753 8381, [email protected]

Lisätiedot: micropolis.fi/projekti/virke-kiertotalous