Haetaan yrityskumppaneita kestävän arjen kokeiluun

Tammikuussa 2021 alkavaan iiläisten kotitalouksien kestävän arjen kokeiluun haetaan mukaan yrityksiä ja yhteisöjä, jotka voivat tarjota kestävään elämään liittyviä palveluja. 

Ii yhdessä Porvoon ja Kauniaisten kanssa on mukana kansainvälisessä Kestävän kehityksen kiihdyttämö -hankkeessa, jossa kotitaloudet kokeilevat elämäntapamuutosta: kestävämpää arkea pienemmällä hiili- ja materiaalijalanjäljellä. Mukaan yhteistyöhön etsitään yrityksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä kestävään elämään liittyviä palveluja.

Aiemmissa kiihdyttämökokeiluissa kotitalouksien jalanjäljet pienenivät keskimäärin 25%. 

Kokeilussa mukana olevat kotitaloudet laskevat aluksi hiili- ja materiaalijalanjälkensä. Tuloksien perusteella kotitaloudet suunnittelevat oman kestävien elämäntapojen tiekarttansa, jota noudatetaan kokeilujakson ajan. Hankkeessa järjestetään tammikuussa 2021 aloitustyöpaja, jossa kotitaloudet miettivät yhdessä tutkijoiden kanssa kotitalouksille sopivia kokeiluja. Työpaja järjestetään verkkotapaamisena. Yritykset ovat tervetulleita mukaan työpajaan.

Yritykset ja yhteisöt saavat työpajassa mahdollisuuden kertoa omista kestävän elämän palveluistaan perheille ja tutkijoille. Tarkoituksena on keskustella liiketoiminnasta ja palveluista, jotka voisivat tulevaisuudessa mahdollistaa kestävän elämätavan. Yritykset voivat hyödyntää tuloksia omassa markkinoissaan ja kehitystyössään.

Kestävän kehityksen kiihdyttämö on osa kansainvälistä projektia, jossa on Suomen lisäksi mukana kotitalouksia seitsemästä maasta: Tanskasta, Saksasta, Espanjasta, Sveitsistä, Meksikosta ja Intiasta.

” Jos kaikki maailman ihmiset eläisivät kuin suomalaiset, tarvitsisimme viiden planeetan luonnonvarat. Ihmiskunnalla onkin edessä elämäntapojen muutos, joka on verrattavissa teolliseen vallankumoukseen, kokeilua koordinoivan D-mat oy:n toimitusjohtaja Michael Lettenmeier tiivistää. ”

Lisätiedot: 
Johanna Jakku-Hiivala
Yhteisöaktivaattori
p. 040 024 2290
[email protected]

Circlab etsii ravinnekierrolle ratkaisua leväteknologiasta.

Leväteknologiasta uutta liiketoimintaa

Micropoliksen Circlab tarjoaa demonstraatioon ja testaukseen soveltuvia tiloja yrityksille, kunnille ja yhteisöille. Toimijat voivat vuokrata tilat laitteineen käyttöönsä erilaisten kiertotalousratkaisujen testaamiseksi.

Alustavien tutkimustulosten perusteella jäteveden ravinteita voidaan hyödyntää yksinkertaisissa leväkasvatuksissa. Sivuvirroista tuotettua levämassaa voidaan hyödyntää uusissa tuotteissa niin kosmetiikassa, eläinrehussa, biopolttoaineissa, kierrätyslannoitteissa, kuin myös jopa polttoaineen tuotannossa.

(Kuva 1: Ville-Hermanni Sotaniemi)

Oulun yliopiston Kemiallisen prosessitekniikan yksikön tutkijat ovat tehneet alustavia leväkokeita laboratoriossa ja testikokeita jatketaan CircLabiin juuri saapuneella Open Pond -leväkasvatuslaitteistolla.

Kuva 2: Open Pond -laitteisto.

Yritystoiminnan arvonlisäystä voidaan hankkia tuotteistamalla sivuvirrat kierrätysraaka-aineena tai täysin uusina tuotteina. Levätuotanto tapahtuu jätevesien käsittelyllä. Säästöjä syntyy raaka-aine- tai jätevesihuollonkuluissa vähentäen samanaikaisesti toiminnan aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle.

Tutkimus- ja kehitystyön ohella, Circlabin tavoitteena on muodostaa ravinteiden kierrätyksen klusteri Iihin.

Klusterissa yritykset voivat tarjota sivuvirtojaan toisilleen hyödynnettäviksi tai vaihtoehtoisesti löytää sivuvirtoja.

Projektipäällikkö Johanna Kutunivan mukaan CircLab -demonstraatioympäristöä kehitetään myös kansainvälisellä tasolla ja yritysten tarpeiden mukaisesti. Mukaan etsitään aktiivisesti uusia toimijoita. Verkostoon kuuluva, Iin kunnan kiinteistöyhtiö Iilaakso Oy rakentaa ja vuokraa yrityksille sellaiset tilat ja puitteet kuin yritystoiminnalle tarvitaan, kilpailukykyiseen hintaan.

CircLab – Ravinteiden kierrätyksen ja tulevaisuuden teknologioiden demonstraatioympäristö – hanke on käynnistetty EAKR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Lisätiedot
Johanna Laukkanen
projektipäällikkö
p. 040 351 9208
[email protected]

Uutiskirje: Iijoki sopimuksen ajankohtaiset

Iijoki-sopimus (2019–2023) toteuttaa Iijoen otva -hankkeessa (2015–2018) luotua vesistövisiota ja toimenpideohjelmaa.

Iijoen neuvottelukunta on kokoontunut 2019–2020 kolme kertaa: Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja etänä. Siinä missä otvan aikana kokouksissa käytettiin aikaa yhteisen vision ja toimenpideohjelman hiomiseen, olemme siirtäneet painopistettä toimenpideohjelman toteuttamiseen.

Lue uusin Iijoki uutiskirje:

Taloteknista osaamista hyödynnetään Utajärvellä

Micropolis Oy on auttanut kehittämään niin kunnallisia kohteita kuin Utajärven alueella toimivia yrityksiä.

Micropoliksen suunnitelmien mukaan Utajärven alueella on mahdollista tehdä muutoksia Utajärven Vuokratalot Oy:n omistamiin asuinkiinteistöihin ja Utajärven Yrityspuisto Oy:n teollisuuskiinteistöihin. Utajärven kuntaa on myös autettu biokaasuautojen tankkausaseman sekä sähköautojen latauspisteen tukihakemusten tekemisessä.

Rakennuskantaa koskevissa suunnitelmissa on osoitettu muutostöiden vaikutuksia sähkönkulutukseen ja sitä myötä rakennusten hiilijalanjälkeen. Useissa kohteissa on tarkoitus päästä eroon öljylämmityksestä ja suosia niin ilmalämpöpumppuja kuin mahdollista aurinkopaneelien hyödyntämistä. Myös vanhojen lämmitysjärjestelmien päivittäminen, esimerkiksi öljylämmittimien osien uusiminen, mahdollistaa vanhojen tilojen taloudellisuuden paranemisen.

Utajärven elinympäristöjohtaja Petri Leskinen on ollut tyytyväinen yhteistyöhön: ”Hankkeet, joita olemme saaneet tehdä Micropoliksen kanssa ovat olleet todella antoisia. Hankkeissa on todella tärkeää löytää kunnan näkemys ja tahtotila asioiden suunnasta. Ulkopuoliset hanketyöntekijät pystyvät työstämään ja konkretisoimaan asiat, kun vain ne aktiivisesti kunnan puolelta tuodaan esiin. Ilman kunnan aktiivista otetta on hanketyöntekijöiden erittäin vaikea tuottaa hankkeissa konkreettisia tuloksia kunnille. Utajärven kunnassa olemme saaneet todella paljon hankkeissa tuloksia päätösten tueksi ja laadukasta tietoa.”

Utajärvi mustikkakangas.
Utajärven Mustikkakankaalla sijaitsevia Utajärven Yrityspuisto Oy:n kiinteistöjä. (Kuva: Utajärven kunta)

Teksti: Matias Huttunen, tiedottaja talotekniikka-hanke,
[email protected], 050 3512 351