Simon kunta sai energiatehokkuuteen tukea Micropolikselta

Lämmitysmuodon vaihdoksen kokenut Simon paloasema (kuva: Simon kunta).

Simon kunta on tehnyt hyvää työtä pienentäessään hiilijalanjälkeä. Tuulivoimaan panostamisen lisäksi Simossa on tehty paljon kiinteistökohtaista kehittämistä kunnan hallinnoimissa tiloissa. Micropolis Oy:n Talotekniikka hanke on ollut mukana selvittämässä Simon mahdollisia muutoskohteita ja mahdollisuuksia vihreämpiin valintoihin.

Vanhentuvaa rakennuskantaa on mahdollista päivittää isoilla teoilla, kuten lämmitysmuodon vaihdoksilla, tai pienemmillä sähköä säästävillä tavoilla.

Simossa esimerkiksi vanhan koulun sähkönkulutusta saadaan pienennettyä huomattavasti ja pienellä panostuksella vaihtamalla loisteputkista koostuva valaisinkanta led-valaisimiin.

Simon kunta on investoinut ensimmäisen sähköauton latauspisteen kunnantalolle vuoden 2019 aikana. Kyseistä investointia on avustettu Micropoliksen Talotekniikkahankkeen toimesta.

Micropolis on myös selvittänyt mahdollisuuksia hyödyntää aurinkoa muun muassa Simon terveyskeskuksen katolle asennettavien aurinkopaneelien kautta. Tällä yksinkertaisella sähkönkeruumenetelmällä on mahdollista parantaa kiinteistön riippumattomuutta muista lähteistä aurinkoisten kuukausien aikana.

Micropoliksen monipuolinen osaaminen energiatekniikan parissa on auttanut Simoa myös paikallisen hakeosuuskunnan kanssa tehdyissä laskelmissa. Micropolis on toimittanut osuuskunnalle laskelmat nykyisin käytössä olevan öljyllä toimivan varakattilan korvaamisesta hakekattilalla. Investointi saadaan kannattavaksi siinä tapauksessa, että kattilaa käytetään myös kesäaikana varsinaiseen energiantuotantoon. Simon hakeosuuskunta aikoo toteuttaa investoinnin vuoden 2021 aikana, ja luopuu näin ollen kokonaan öljyn käytöstä lämmön tuotannossa.

Simon tekninen johtaja Ilkka Soukka on ollut tyytyväinen Micropoliksen kanssa tehtyyn yhteistyöhön:

”Simon ja Micropoliksen yhteistyö erilaisissa energiansäästöön liittyvissä hankkeissa on alkanut jo vuonna 2015, ja heidän kanssaan on ollut ilo työskennellä. Kunta on saanut ammattimaista tukea ja apua erilaisiin vaihtoehtoisiin energian säästöohjelmiin, mihin kunta on sitoutunut Motivan sopimuksen mukaan. Kunnassa on muutettu öljystä maalämpöön paloasema, Simon Vuokratalot Oy:n rivitaloja sekä tehty valmiiksi myös terveyskeskuksen lämmityssuunnitelma aurinkosähkölle, jota ei ole vielä rahan puutteen vuoksi toteutettu. Lisäksi kunta on saanut myös kiertotalouteen liittyvää tietoa, jota pyritään hyödyntämään mahdollisen hyötyjätekeskuksen suunnitelmiin, johon on tarkoitus saada ulkopuolinen yrittäjä hoitamaan tehtävää

Simon ja Micropoliksen yhteistyö on perustunut hyvään yhteistyöhön ja erilaisiin tuen muodoissa saatuihin tukirahoihin, joita on haettu eri rahoituskanavien kautta. Läänin raja ei ole ollut esteenä yhteistyöhön ja se on antanut laajempaa tietämystä erilaisiin vaihtoehtoratkaisuihin energiansäästökohteissa. Yhteistyö on perustunut hyviin henkilösuhteisiin ja luottamukseen molemmin puolin. Simon kunta jatkaa edelleen yhteistyön ja kehittämisen merkeissä Micropoliksen kanssa myös tulevaisuudessa.”

Teksti: Matias Huttunen, tiedottaja talotekniikka-hanke,
[email protected], 050 3512 351

Iiläisten kotitalouksien kestävän arjen kokeilu alkaa tammikuussa 2021

Iin kunta osallistuu yhdessä Porvoon ja Kauniaisten kanssa Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöön. Mukaan kokeiluun etsitään useita iiläisiä kotitalouksia. Osallistumiseen ei vaadita mitään erityisosaamista, eikä osallistumisesta synny kustannuksia.

Millainen on sinun hiili- ja materiaalijalanjälki? Ilmoittaudu mukaan 15.12.2020 mennessä

Jokainen kotitalous saa laskelman omasta hiili- ja materiaalijalanjäljestä sekä kestävän arjen keinovalikoiman, joista kotitaloudet valitsevat itselleen ja omaan elämäntilanteeseensa sopivia arjen tekoja. Kotitaloudet testaavat tekoja helmikuussa neljän viikon kokeilujakson ajan. Lopuksi näiden tekojen vaikutus lasketaan: kuinka paljon kukin kotitalouden jäsen vähensi omaa hiili- ja materiaalijalanjälkeään.

Osallistuville on myös tarjolla mahdollisuus halutessaan kokeilla erilaisia ympäristöystävällisiä palveluita tai tuotteita. Esimerkiksi kunnan täyssähköauton / kimppa-auton saa maksutta käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin (max 3 h / viikko) kokeilujakson aikana.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.12.20 mennessä. Kokeilu starttaa tammikuussa 2021. Ilmoittautuneille toimitetaan lisätietoa ja materiaalia kokeilusta.

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella: https://webropol.com/s/kestava-arki

Yhteisösaktivaattori Johanna Jakku-Hiivala
p. 040 676 1479, [email protected]

Lue miten kuopiolaiset onnistuivat pienentämään hiilijalanjälkeään arjen kokeilussa

Kestävän arjen kokeilussa ovat mukana Micropolis Oy:n lisäksi

Tietosuojaseloste: Iin kestävien elämäntapojen kiihdyttämö

Talotekniikasta apua lähialueen yritysten energiatehokkuuteen

Talotekniikan kehittyessä on hyvä tarkastella rakennuskannan kuntoa eri näkökulmista.

Julkisivuremonttien lisäksi on tärkeä ottaa huomioon myös talon sisällä olevan tekniikan uusiminen. Vanha valaisinkanta, kiinteistössä käytettävä lämmitysmuoto ja kiinteistön rakenteiden kunto ovat asioita, joilla rakennuksen energiatehokkuutta saadaan kehitettyä. Parannukset kiinteistön energiatehokkuudessa näkyvät myös hiilijalanjäljen kutistumisena.

Micropolis Oy on tehnyt yhteistyötä Haukiputaalla sijaitsevan Potential Toimitilat Oy:n kanssa jo useamman vuoden ajan. Micropolis on talotekniikkahankkeensa myötä tehnyt kolmeen kiinteistöön energiaselvitykset, joiden pohjalta Potential on pystynyt kehittämään vuokraamiaan toimitiloja. Päätöksenteon tukena olevat selvitykset eivät velvoita toimenpiteisiin, mutta antavat tärkeitä huomioita kohteista.

Talotekniikka-hankkeen pitkäaikainen yhteistyökumppani on ollut tyytyväinen saatuihin selvityksiin:
– Yhteistyö Micropoliksen asiantuntijoiden kanssa on tuonut meille systemaattisuutta kiinteistöjen energiatalouden tarkasteluun. Micropoliksen käyttämällä analyysimallilla on onnistuttu saamaan kiinteistöittäin esille vaikuttavimmat ja kannattavimmat tavat parantaa energiataloutta, toimitusjohtaja Aarno Rantapelkonen Potential Toimitilat Oy:stä kiteyttää.

Esimerkkejä energiaselvityksistä

Päiväkoti Taikametsän tarha, Teollisuustie 2, Haukipudas
Vuonna 1990 rakennettu kiinteistö on aikanaan rakennettu päiväkoti-, toimisto- ja pienteollisuuskäyttöön. Nykyään tila on kuitenkin täysin päiväkodin käytössä ja sitä on muokattu muun muassa poistamalla väliseiniä. Sähkölämmitteisen tilan ongelmana on ollut epätasaisesti jakautuva lämpö. Selvityksessä todettiin, kuinka taloudellisin tapa tehostaa kiinteistön lämmitystä on hankkia sähkölämmityksen rinnalle ilmalämpöpumppu, älykäs lämmityksensäätöjärjestelmä tai näiden yhdistelmä. Näistä toimenpiteistä pelkästään ilmalämpöpumpun asentamisella saataisiin 42 prosentin säästöt lämmityskuluissa vuositasolla, eli noin 11 000 euroa säästettyä rahaa vuodessa.

Teollisuuskiinteistö, Veistotie 2, Haukipudas
Veistotien kiinteistö on vuonna 1990 rakennettu teollisuushalli, jossa on hallitilan lisäksi kaksi toimistosiipeä ja kaksikerroksinen konttoriosa. Yli 1 600 -neliöisen hallin suurimpana haasteena on sähkölämmitys, jota ei Motivan mukaan suositella teollisuuskiinteistön päälämmönlähteeksi. Selvityksen myötä tuli ilmi, kuinka suurimmat energiaa kuluttavat tekijät olivat sähkölämmityksen lisäksi huonokuntoinen ilmanvaihtokone sekä valaistus. Vaihtamalla nosto-ovien alkuperäiset oviverhopuhaltimet ja asentamalla ovien automatisointi on myös mahdollista säästää sähköä. Näillä pienillä muutoksilla kiinteistön energiatehokkuutta voidaan parantaa entisestään.

Kauppakiinteistö, Näätämöntie 10, Kiiminki
Liike- ja varastotiloina toimiva Näätämöntien kiinteistö on valmistunut vuonna 2001. Kiinteistö on ennen nykyistä jakoaan ollut ositettuna väliseinien avulla vielä pienempiin toimitiloihin. Tilan aiemman osituksen takia kiinteistön ongelmana on ollut lämmityksen ja lämmön jakaantumisen epätasaisuus. Sähkölämmitteisen tilan lämmitysmuotoa ei kuitenkaan pysty vaihtamaan toiseen, että muutos olisi taloudellisesti järkevä. Lämmityskulujen järkevöittämiseksi on tässäkin kohteessa suositeltu ilmalämpöpumpun hankkimista. Sähkölämmityksen lisäksi hallitilan toisena suurena energiasyöppönä ovat valaisimet, jotka ovat ikänsä puolesta järkevämpi vaihtaa LED-tyyppisiin. Noin muuten kiinteistön energiankulutus on vastaavanlaisten rakennusten mediaanikulutuksen alapuolella.

Talotekniikka hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), jossa tuen myöntäjänä on Pohjois-Pohjanmaan Liitto.

Lisätiedot: micropolis.fi/talotekniikka

Kimppakyydit kiinnostaisivat – verkkokysely selvitti iiläisten työmatkaliikenne

Micropolis Oy:n toteuttama Älyliikenne 2020 -hanke selvittää työmatkaliikenteeseen ratkaisuja, jolla tuetaan Oulun ja Pudasjärven sekä Oulun ja Iin välistä työmatkailijoiden yhteisliikkumista ja julkisen liikenteen palvelua. Helmikuussa toteutettuun verkkokyselyyn vastasi 216 iiläistä, joista valtaosa kulkee töihin ja opiskeluihin omalla autolla (82 %). Noin puolella päivittäinen liikkumismatka oli 20-50 km.

Joukkoliikennettä vastaajista oli käyttänyt 52 prosenttia. Joukkoliikenteen käyttöä edistäisi eniten se, jos vuorot nopeutuisivat ja kulkisivat suoraan moottoritietä Ouluun. Myös enemmän ilta- ja myöhäisvuoroja toivottiin. Vastaajista 70 prosenttia kulki pysäkeille kävellen. Vastaajista peräti 73% olisi kiinnostunut käyttämään Iin ja Oulun välistä lähijunaa.

Myös kimppakyydit kiinnostivat vastaajia. Vaikkakin vain 27 % vastaajista oli hyödyntänyt kimppakyytejä, niin 64 % olisi valmis menemään jonkun muun kyydissä töihin ja/tai ottamaan kyytiin kanssamatkustajia.

Kyselyn toteutti Micropolis Oy:n Älyliikenne 2020 -hankke, jonka tavoitteena on edistää matkailu- ja työmatkaliikenteen sujuvuutta, liikkumisen turvallisuutta sekä vähäpäästöisyyttä Pohjois-Pohjanmaan alueella yhdessä Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Jouni Tanskanen
p. 040 554 9273, [email protected]