Iijoki-sopimus vesistövision toteutuksesta

Ajankohta: 2019–2023

Iijoki-sopimuksen tavoitteena on nostaa Iijoen vesistön arvoa

Toimenpideohjelmassa tavoitellaan vaelluskalojen luonnonkierron palauttamista Iijokeen, veden laatun parantamista vesistö- ja valuma-aluekunnostuksin sekä alueen elinkeinoelämän, matkailun sekä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä piristämistä. Läpileikkaavana tavoitteena on luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen Iijoella toimivien tahojen välillä.

Iijoki-sopimuksen taustatyö on tehty EU-rahoitteisessa Iijoen otva -hankkeessa, jossa luotiin Iijoelle yhteinen vesistövisio 2030 sekä toimenpideohjelma Iijoen arvon nostamiseksi. Vesistövisio on kuvaus Iijoen vesistön tavoiteltavasta tulevaisuudesta, joka suuntaa alueelle kohdistuvia kehittämistoimia ja hankkeita. Toimenpideohjelma täydentää vesistövisiota: siihen on listattu tärkeimmät kehityskohteet sekä visiotyön aikana tärkeäksi tunnistettuja toimenpiteitä ja hankkeita.

Iijoki-sopimus (2019–2023) allekirjoitettiin 8.1.2019. Sopimuksen rahallinen arvo on 332 500 euroa.

Sopimuksen osapuolet ovat:

  • PVO-Vesivoima Oy
  • Metsähallitus
  • Turvetuottajat (Neova Oy ja Turveruukki Oy)
  • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
  • Iijoen vesistöalueen kunnat: Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski.

Iijoki-sopimuksen osapuolet sekä Iijoen kuntien edustajista, asiantuntijoista ja muista toimijoista koostuva neuvottelukunta tekevät määrätietoisesti töitä hankkeiden ja toimenpiteiden edistämiseksi koko Iijoen alueella. Kaikille avoimia Iijoki Foorumeita järjestetään joka toinen vuosi ajankohtaisesta teemasta. Katso 19.8.2021 pidetyn Iijoki Foorumin tallenne.

 

Kuva: Iijoen yhteistyöhankkeiden hankekaavio. Iijoki-sopimus on jatkoa Pohjois-Pohjanmaan liiton vetämälle Iijoen otva -hankkeelle. Yhteistyön myötävaikutuksella on käynnistynyt lukuisia muita Iijoen kehittämishankkeita.

Ladattavat tiedostot:

Ota yhteyttä

Iijoen kehittämiskoordinaattori Lauri Rantala
p. 040 647 5475, [email protected]

Seuraa hanketta Facebookissa @iijokisopimus ja Twitterissä @IijokiS