Circlab ja Feasib Analytics yhteistyöhön

Feasib Analytics tarjoaa vesi ja maaperän metallien näytteenottoa ja analyysipalveluita. Palvelu on laajentunut myös mikrolevien kasvatuskokeisiin, joita tarjotaan kahdella Iin Circlabissa sijaitsevalla uudenaikaisella laitteistolla. Mahdollisia sovelluskohteita ovat mm. hiilidioksidin talteenotto, teollisuuden sivuvirtojen ja jätevesien käsittely, lannoitteiden valmistus ja elintarviketuotanto.

Lisätiedot: feasib.com/analytics

Tutkimusympäristö Circlab

Tutkimus- ja kehitystyön ohella, Circlabin tavoitteena on muodostaa ravinteiden kierrätyksen klusteri Iihin. Klusterissa yritykset voivat tarjota sivuvirtojaan toisilleen hyödynnettäviksi tai vaihtoehtoisesti löytää sivuvirtoja.  Mukaan etsitään aktiivisesti uusia toimijoita seuraavilta aloilta:

  • Luonnontuotteiden, ravintolisien ja kosmetiikan valmistajat
  • Levätuonto
  • Materiaalien käsittely, jätehuolto, kierrätysterminaali
  • Bio- ja vesiteknologia, analytiikka ja konsultointi
  • Turvetuontanto
  • Kalanjalastus
  • Runsaatti vettä kuluttava suurteollisuus Oulun ja Kemi-Tornion alueella

CircLab – Ravinteiden kierrätyksen ja tulevaisuuden teknologioiden demonstraatioympäristö – hanke on käynnistetty EAKR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Lisätiedot:  projektipäällikkö Johanna Kutuniva
p. 040 351 9208
[email protected]

Biotuotetehtaan hyödyt jakautuvat myös lähiseudulle 

Oulun Kauppakorkeakoulun opiskelijat tutkivat Kuivaniemen biotalousalueen liiketoimintamahdollisuuksia.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan biotuotetehtaiden ympärille ei enää muodostu entisenkaltaisia tiiviitä tehdasyhteisöjä, vaan ne hajautuvat verkostomaisesti lähiseuduille. Rakennusvaihe tuottaa nopean kasvupiikin, mutta pitkän tähtäimen taloudellisen hyödyt ovat epävarmoja (lähde: uef.fi 9.6.2020).

Kuivaniemi sijaitsee Iin pohjoisosassa, noin 40 kilometrin etäisyydellä Kemin rakenteilla olevasta biotuotetehtaasta valtatie 4:n varrella. Oulun Kauppakorkeakoulun projektiosaamisen kurssin opiskelijan Sami Tammilehdon mukaan Kuivaniemellä voi nousta uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi puunjalostuksen, logistiikan ja välivarastoinnin sekä raskaan kaluston huollon parissa.

–  Selvitämme, miten esimerkiksi Äänekosken tehdasinvestointi on vaikuttanut lähiseudun alueisiin. Onko näiltä alueilta tuotavissa toimivia liikeideoita Kuivaniemeen? Lisäksi pohdimme, miten yrittäjien mielenkiinto saadaan herätettyä Kuivaniemeä kohtaan.

Kemin biotuotetehtaan puunhankinta-alueen ulottuu Lappiin, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tehtaan työllistävä vaikutus on arvoketju huomioiden 2500 henkilöä (vrt. nykyisellään 1000 hlöä). Rakennusvaiheessa työllisyysvaikutus on 10 000 htv.

Tutkimus on osa kauppatieteiden maisteritutkinnon opinto-ohjelmaa, jossa opiskelijat harjoittelevat projektiosaamisen taitoja yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Tutkimus valmistuu kevään 2021 aikana.