Open Agenda – Osallistava kuntademokratia digitaalisin keinoin

Ajankohta: 2020-2022

Hanke yhdistää kuntalaisia osallistavan strategisen päätöksenteon ja digitaalisten palvelujen kehittämisen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Valtionvarainministeriö rahoittaa kuntien toimintamallien kehittämistyötä siten, että digitaalisten palvelujen kehittäminen ja kuntalaisten osallisuus nähdään yhdessä työkaluna kuntien palveluprosessien uudistamisessa.

Tavoite

Tavoitteena on löytää kuntien arkipäivään syvempiä digitalisaatiota ja osallisuutta hyödyntäviä tapoja, jotka ovat formaaleja, tietyin väliajoin toistuvia ja hankkeen jälkeen kaikkien Suomen kuntien omaksuttavissa. Palveluprosessien uudistamiseen haetaan laatua ja vaikuttavuutta hyödyntäen parempaa kokonaisymmärrystä kuntalaisten arjesta. Kokonaisymmärrys muodostetaan designin, datan ja deliberaation pohjalta.

Kunnan palvelut uudella tavalla, jotta niitä pystyttäisiin priorisoimaan jatkossa paremmin painottaen kuntalaisten arjen sujuvoittamista mittapuuna.

Olemme onnistuneet, jos…

  • Hankkeen jälkeen kuntalaisilla on pääosin sellainen tunne, että hänellä on mahdollisuus nostaa asioita esille (kuntalaisbarometri ja avoin oppimisympäristö)
  • Ja että jos muutkin kuntalaiset kokevat esille nostetun asian tärkeäksi (bootcamp)
  • Siitä pyritään oppimaan yhdessä lisää (digitaalinen palvelulupaus ja -tarjous)
  • Ja tämä yhdessä opittu vaikuttaa pitkällä tähtäimellä kunnan tekemiseen (kuntastrategia)

Nämä neljä kriteeriä yhdessä muodostavat kuntalaisen kokemuksen hankkeen nimenä olevasta avoimesta agendasta.

Strateginen osallisuus

  • JOS kuntalaiset saavat valita arjen teemat / haasteet, joihin he ovat yhteiskehittämässä ratkaisuja.
  • SILLOIN kuntalaiset eivät siis ole omasta mielestään kehittämässä kunnan palveluja, vaan rakentamassa ratkaisuja oman arjen sujuvoittamiseksi.
  • TÄSTÄ JOHTUEN kunnalla ei ole painetta tavoittaa kaikkia kuntalaisia yhdellä kertaa, ja kuntalaiset osallistuvat vain siihen, mikä heitä aidosti kiinnostaa.
  • JA SILLOIN osallisuus ei koske pelkästään äänekkäimpiä, aktiivisimpia ja erityisryhmiä, vaan myös suurta hiljaista enemmistöä.
  • OLETUKSEMME on, että jos melkein kaikilla kuntalaisilla on ollut yhden valtuustokauden aikana mahdollisuus olla mukana yhdessä tai useammassa arjen teemoihin / haasteisiin liittyvässä kokeilussa – ja – hän kokee, että näiden kokeilujen lopputulokset on huomioitu kunnan strategiassa (työkaluna palvelulupaus ja/tai -tarjous), kokee kuntalainen olleensa vaikuttamassa yhteisen suunnan valintaan.

Yhteistyössä on voimaa

Iin kunnan koordinoima hanke toteutetaan yhdessä Inarin kunnan, Pietarsaaren kaupunsgin, Tuusulan kunnan sekä Lapinjärven kunnan kanssa. Kokeilut tulevat lähelle ihmisiä pohjoisesta etelään, pieninä kuntina ja keskisuurina kaupunkeina vastaamme kokomme puolesta yli 80% suomalaisista kunnista. Jos homma toimii meillä, toimii se myös varmasti muualla.

Ajankohtaista – Asiantuntijapalveluiden kilpailutus

Kilpailutamme hankkeessa asiantuntijapalvelut ruuhkavuosien sujuvoittamiseen Iissä tähtäävän kokeilun + kuntalaisten kanssa tehtävän palvelulupausprosessin suunnittelu ja toteutus.
– Etsimme palvelumuotoilun, fasilitoinnin/deliberaation ja avoimen datan asiantuntijoita
– Jätä tarjous 24.9. 2021 klo 15 mennessä ja jos pääset jatkoon, idea pe 1.10. 2021 klo 15 mennessä.

Tarjouspyyntö:
Tarjouspyyntö-Asiantuntijapalvelut-RuuhkavuodetIissä

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö Johannes Helama
p. 040 654 2551, johannes.helama@micropolis.fi

Yhteisöaktivaattori / projektikoordinaattori Johanna Jakku-Hiivala
p. 040 0242 290, johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi

Hankkeessa mukana

Hankkeen toteuttajana toimii Iin kunnan toimeksiannolla Iin Micropolis Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.1. 2021 – 31.10. 2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on 616 900 euroa. Hanketta rahoittavat Valtiovarainministeriö, hanketta toteuttamassa olevat kunnat ja kaupungit sekä PROTO – Pohjois-Suomen muotoilijat ry.