Kaski – Kasvua kierroista uuden sukupolven vihreillä teknologioilla

Ajankohta: 1.9.2021-30.6.2023

Sivuvirrasta uudeksi tuotteeksi

Hankkeessa selvitetään esimerkiksi leväbiomassojen ja kalanjalostuksen sivutuotteiden liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään CircLab demonstraatioympäristöä sekä luodaan uusi materiaalien kiertotalouskeskittymä Iin Sääskenharjuun.

Liiketaloudellisia kohderyhmiä ovat alkutuotannossa toimijat, uusia lannoite- ja levävalmisteita tuottavat yritykset sekä elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuus. Hankkeessa on tavoitteena kartoittaa materiaalivirtojen saatavuus. Tarkoituksena on helpottaa materiaalien löytämistä toisten yritysten käyttöön, mutta myös keskittää kiertotaloustoimintaa siten, että materiaaleja ei tarvitsisi liikuttaa paikasta toiseen kuin välttämättömät määrät. Tällä pienennetään osaltaan myös kiertotaloustoimin hiilijalanjälkeä sekä yritysten kustannuksia.

Oulun yliopiston Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikkö (KPT)
Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikössä toimivan teollisuusvesitutkimusryhmän tavoitteena on parantaa veden ja jäteveden käsittelyprosessien suorituskykyä veden laadun, resurssien talteenoton ja ympäristöystävällisyyden kannalta. Ryhmän toiminta keskittyy uusien kestävien vedenkäsittelymateriaalien ja prosessien kehittämiseen sekä olemassa olevien teknologioiden optimointiin. KASKI-hankkeessa ryhmä tutkii kitiinin talteenottoa kalojen suomuista ja modifiointia kitosaaniksi. Kitosaania voidaan hyödyntää mm. vesien puhdistuksessa. Lisäksi ryhmä tutkii hankkeessa kalankäsittelylaitoksen vesien puhdistamista mikrolevien avulla ja tuotetun leväbiomassan ominaisuuksia ja jatkohyödyntämiskohteita. Teollisuusvesitutkimusryhmän vetäjä on TkT, Dosentti Tiina Leiviskä.

Oulun ylopiston Kerttu Saalasti Instituutti / Regional Excellence (REx)
Tutkimuksellisesti hankkeessa selvitetään kalojen suomujen käyttöä raaka-aineena kitiinin ja kitosaanin tuotannossa sekä kalankäsittelylaitoksen vesien puhdistamista mikrolevien avulla ja tuotetun leväbiomassan ominaisuuksia ja jatkohyödyntämiskohteita. Tavoitteena on kartoittaa Pohjois-Suomen potentiaaliset materiaalivirrat (mukaan lukien vesi- ja jätevesilaitosten lietteet) ja tehostaa materiaalien kierrätettävyyttä mahdollisimman korkealla prosentilla. Sääskenharjun aluetta kehitetään kiertotalousperiaatteiden mukaisesti siten, että infran rakentamisessa käytetään mahdollisimman vähän neitseellisiä materiaaleja. Tutkimusjohtajana toimii Ossi Kotavaara, vastuualueena alkutuotannon sivuvirtojen kiertotalous ja logistiikkaketjun paikkatietomalli sekä saavutettavuusanalytiikka sivuvirtojen kuljettamisessa käsittely- ja kierrätysprosesseihin.

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaiskustannus on 674 195 euroa.

Lisätiedot
vt toimitusjohtaja Noora Huotari
noora.huotari@micropolis.fi
p. 040 683 0541

Teollisuusvesitutkimusryhmän vetäjä Tiina Leiviskä
p. 050 350 5231, tiina.leiviska@oulu.fi

Tutkimusjohtaja Ossi Kotavaara
p. 0505739124, ossi.kotavaara@oulu.fi

Hankkeessa mukana

Micropolis Oy, Iilaakso Oy, Oulun yliopisto Kemiallinen prosessitekniikka, Kerttu Saalasti Instituutti / Regional Excellence (REx).

Yrityskumppaneina ovat Laitakarin Kala Oy, Hätälä Oy, Solved Oy, Kiertokaari Oy, Kekkilä Oy, BioSO4, Voimalohi Oy,  OAK Oy, Feasib Oy sekä Iin vesiliikelaitos ja Pudasjärven vesiliikelaitos.