COOPID – tiedonvaihtoa alkutuotannon innovatiivisista biotalousratkaisuista

Ajankohta: 1.1.2021–30.6.2023

COOPID-hankkeen tavoitteena on saattaa yhteen alkutuotannon toimijoita eri puolilta Eurooppaa ja jakaa tietoa hyvistä biotalouden toimintamalleista. Hanke vahvistaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri sidosryhmien ja maiden välillä ja tukee siten biotalouden liiketoimintamallien kehittämistä Euroopan laajuisesti alueelliset ja alakohtaiset erityispiirteet huomioiden. Mukana toimijoita kymmenestä Euroopan maasta. Suomesta hanketta koordinoi ProAgria Oulu.

Kokonaisbudjetti 1 999 995 euroa, ProAgria Oulun osuus 157 461 euroa. Rahoittaja Horizon 2020, EU-program.

COOPID-biotalousverkostoon kuuluvat Micropolis Oy:n lisäksi:

 • Biometa Finland Oy
 • OAMK – Oulun ammattikorkeakoulu
 • Suomen metsäkeskus
 • Kotipellon Tila Oy
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • LUKE – Luonnonvarakeskus
 • MTK – Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
 • Valio

Lisätiedot:
Kirsi Koivula
p. 050 374 9483, [email protected]

Hankkeessa mukana

 • Espanja, Innovarum
 • Irlanti, Munster Technological University
 • Tanska, Food & Biocluster Denmark
 • Ranska, Greenflex
 • Italia, Universita Di Bologna
 • Suomi, ProAgria Oulu
 • Puola, Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute
 • Itävalta, The National Chamber of Agriculture and Forestry in Styria
 • Bulgaria, Agraren Universitet – Plovdiv
 • Kreikka, Gaia Epicherein

Hallinnoija: Cooperativas Agro-Alimentarias de España – Agri-food Cooperatives Spain

Partneri Suomessa: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset