Virke – Vihreää elvytystä kiertotalouden keinoin

Ajankohta: 01.4.2021 - 31.8.2023

Kiertotalous tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, joilla parannetaan kestävää luonnonvarataloutta ja materiaalien tehokkaampaa hyödyntämistä Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke elvyttää vihreällä taloudella luoden ilmastoviisaista ratkaisuista kasvua: työtä, liiketoimintaa, vetovoimaa ja parempaa ympäristöä.

Hankkeen tehtävänä on löytää ratkaisuja, jotka luovat materiaalien kiertotalouteen kannattavaa liiketoimintaa joko olemassa oleville cleantech -alan yrityksille tai täysin uusille ja perustamisvaiheessa oleville yrityksille.

Tavoitteena on, ettei jätteen ja ylijäämämateriaalien kierrätystoimintaa koeta kunnissa ja yrityksissä vain kustannuseränä, vaan luonnonvarojen kestävänä käyttönä ja taloudellisena hyötynä.

Luonnonvarojen kestävä käyttö on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla menestystekijä. Luonnonvarojen kulutuksen suhteen talonrakentaminen on yksi suurimpia toimialoja Suomessa. Rakentamisessa käytetään vuosittain 10 miljoonaa tonnia rakennusmateriaaleja ja -tuotteita.

Ladattavat materiaalit:

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), jossa tuen myöntäjänä on Pohjois-Pohjanmaan Liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 322 600 €.

       

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö Pekka Pääkkönen
p. 050 596 9582, [email protected]

Energia- ja ympäristöinsinööri Petri Leppänen
p. 040 753 8381, [email protected]

Hankkeessa mukana

Ii, Liminka, Muhos, Simo, Vaala ja Utajärvi.