Kalaverrakki – Kalanjalostuksen vesien ravinteet kiertoon

Ajankohta: 1.9.2021 - 31.8.2023

KALAVERRAKKI-hankkeessa etsitään keinoja ravinteiden talteenottoon ja kilpailukykyisten tuotteiden valmistamiseen. Kalan perkuuprosessia kehitetään vähemmän vettä kuluttavaksi sekä tutkitaan mahdollisuutta ottaa ravinteet talteen perkaamon vesistä biohiilisuodattimen avulla.

Hankkeessa mm.:

  • testataan kompostointiratkaisua perkuuprosessin sivutuotteille, kuten kalan suolimassalle, sekä biohiilisuodatinmateriaalille.
  • arvioidaan kompostituotteiden soveltumista lannoitevalmisteeksi. Kompostointikoe suoritetaan uudentyyppisellä kompostointiratkaisulla. Orgaaninen jäte muuttuu multamaiseksi lannoitevalmisteen raaka-aineeksi lämmön ja mikrobien vaikutuksesta 24 h aikana.

Fish Group Finland Oy:n koordinoima hanke on rahoitettu Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (2020-2022). Rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen muita toteuttajia ovat Iin Micropolis Oy ja Oulun yliopisto.

Työpaketit:

  1. Perkuuprosessin kehittäminen, perkuu- ja vedenpuhdistusprosessin optimointi (Fish Group Finland Oy).
  2. Vesien puhdistus, vesien puhdistaminen rasvoista ja öljyistä, perkuuprosessin veden käsittely biohiilellä. (Oulun yliopisto, Kemiallinen prosessitekniikka).
  3. Ravinteiden kierrätys ja liiketoimintamahdollisuudet, hyödyntäminen lannoitteena (Micropolis Oy).

KALAVERRAKKI-hanke on yksi CircLabin tuloksista.
Micropoliksen CircLab – Ravinteiden kierrätyksen ja tulevaisuuden teknologioiden demonstraatioympäristö tarkoituksena on tarjota demonstraatioon ja testaukseen soveltuvia tiloja yrityksille, kunnille ja yhteisöille sekä rakentaa verkostoa kiertotalouden ja ravinteiden kierron ympärille. CircLabiin on hankittu levätestauksia varten allaskasvatuslaitteisto ja fotobioreaktori.

Lisätiedot
Kirsi Koivula
asiantuntija
p. 050 374 9483, [email protected]

Timo Karjalainen
p. 040 0662171, [email protected]

Hankkeessa mukana

Hankkeen päätoteuttaja: Fish Group Finland Oy

Projektin rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Laitakarin Kala Oy, Hätälä Oy, Owatec Group Oy, Iin Vesiliikelaitos