Iijoen lumo – matkailutoimijoiden verkostoitumishanke

Ajankohta: 1.5.2022-31.10.2024

Iijoen vesistö, suisto ja Perämeren rannikko tarjoavat upeita luontokokemuksia, kalaisia vesiä, omaleimaista kulttuuritarjontaa ja potentiaalisia koulutusmatkailukohteita. Iijoen vesistöalueella on runsaasti heikosti matkailussa hyödynnettyjä voimavaroja. Hankkeessa edistetään vesistöön, luontoon, kulttuuriin ja koulutukseen liittyvien matkailupalveluiden kehittämistä vastuullisesti ja ilmastoystävällisesti.

Hankkeessa vastataan matkailun kehittämisen tarpeisiin ja trendeihin, kuten matkailun kausivaihtelun tasoittamiseen ja kesämatkailun viipymän lisäämiseen, kotimaanmatkailijoiden ja omatoimisten matkailijoiden kasvuun sekä palvelujen saavutettavuuteen digitaalisesti. Hankkeen tavoitteet ovat lähteneet alueen matkailuyrittäjien toiveista kehittää palvelujaan. Käytännössä tämä edellyttää matkailualan pienyrittäjien, yhdistystoimijoiden ja Iijoen kehittämisestä vastaavien toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä.

Hankkeen tuloksena Iissä, Oulun Yli-Iissä, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella toimii aktiivinen matkailutoimijoiden yritysverkosto, jonka toimintaa tukee hankkeen aikana laadittava Iijoen matkailuselvitys ja toimenpideohjelma. Yhteiskehittämisen ja -markkinoinnin avulla alueen matkailupalvelut ja -tuotteet ovat helpommin ja monikanavaisemmin asiakkaan saavutettavissa ja ostettavissa. Verkostoitumisen ja osaamisen lisääntymisen myötä matkailutoimijoiden valmius toimia jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä paranee. Kokonaisuudessaan Iijoen matkailu liitännäiselinkeinoineen tukee aluekehitystä lisäämällä toimialoille toimeentulon mahdollisuuksia.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto (287 000 €). Toiminta-alueeseen kuuluvat Iijoen lisäksi sen sivujoet Iin, Oulun, Pudasjärven ja Taivalkosken alueilla sekä Perämeren rannikko Iin alueella. Hanke kestää vuoden 2024 lokakuulle.

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö Virpi Keränen
p. 050 326 5168, [email protected]

Hankkeessa mukana