Simon kunta sai energiatehokkuuteen tukea Micropolikselta

Lämmitysmuodon vaihdoksen kokenut Simon paloasema (kuva: Simon kunta).

Simon kunta on tehnyt hyvää työtä pienentäessään hiilijalanjälkeä. Tuulivoimaan panostamisen lisäksi Simossa on tehty paljon kiinteistökohtaista kehittämistä kunnan hallinnoimissa tiloissa. Micropolis Oy:n Talotekniikka hanke on ollut mukana selvittämässä Simon mahdollisia muutoskohteita ja mahdollisuuksia vihreämpiin valintoihin.

Vanhentuvaa rakennuskantaa on mahdollista päivittää isoilla teoilla, kuten lämmitysmuodon vaihdoksilla, tai pienemmillä sähköä säästävillä tavoilla.

Simossa esimerkiksi vanhan koulun sähkönkulutusta saadaan pienennettyä huomattavasti ja pienellä panostuksella vaihtamalla loisteputkista koostuva valaisinkanta led-valaisimiin.

Simon kunta on investoinut ensimmäisen sähköauton latauspisteen kunnantalolle vuoden 2019 aikana. Kyseistä investointia on avustettu Micropoliksen Talotekniikkahankkeen toimesta.

Micropolis on myös selvittänyt mahdollisuuksia hyödyntää aurinkoa muun muassa Simon terveyskeskuksen katolle asennettavien aurinkopaneelien kautta. Tällä yksinkertaisella sähkönkeruumenetelmällä on mahdollista parantaa kiinteistön riippumattomuutta muista lähteistä aurinkoisten kuukausien aikana.

Micropoliksen monipuolinen osaaminen energiatekniikan parissa on auttanut Simoa myös paikallisen hakeosuuskunnan kanssa tehdyissä laskelmissa. Micropolis on toimittanut osuuskunnalle laskelmat nykyisin käytössä olevan öljyllä toimivan varakattilan korvaamisesta hakekattilalla. Investointi saadaan kannattavaksi siinä tapauksessa, että kattilaa käytetään myös kesäaikana varsinaiseen energiantuotantoon. Simon hakeosuuskunta aikoo toteuttaa investoinnin vuoden 2021 aikana, ja luopuu näin ollen kokonaan öljyn käytöstä lämmön tuotannossa.

Simon tekninen johtaja Ilkka Soukka on ollut tyytyväinen Micropoliksen kanssa tehtyyn yhteistyöhön:

”Simon ja Micropoliksen yhteistyö erilaisissa energiansäästöön liittyvissä hankkeissa on alkanut jo vuonna 2015, ja heidän kanssaan on ollut ilo työskennellä. Kunta on saanut ammattimaista tukea ja apua erilaisiin vaihtoehtoisiin energian säästöohjelmiin, mihin kunta on sitoutunut Motivan sopimuksen mukaan. Kunnassa on muutettu öljystä maalämpöön paloasema, Simon Vuokratalot Oy:n rivitaloja sekä tehty valmiiksi myös terveyskeskuksen lämmityssuunnitelma aurinkosähkölle, jota ei ole vielä rahan puutteen vuoksi toteutettu. Lisäksi kunta on saanut myös kiertotalouteen liittyvää tietoa, jota pyritään hyödyntämään mahdollisen hyötyjätekeskuksen suunnitelmiin, johon on tarkoitus saada ulkopuolinen yrittäjä hoitamaan tehtävää

Simon ja Micropoliksen yhteistyö on perustunut hyvään yhteistyöhön ja erilaisiin tuen muodoissa saatuihin tukirahoihin, joita on haettu eri rahoituskanavien kautta. Läänin raja ei ole ollut esteenä yhteistyöhön ja se on antanut laajempaa tietämystä erilaisiin vaihtoehtoratkaisuihin energiansäästökohteissa. Yhteistyö on perustunut hyviin henkilösuhteisiin ja luottamukseen molemmin puolin. Simon kunta jatkaa edelleen yhteistyön ja kehittämisen merkeissä Micropoliksen kanssa myös tulevaisuudessa.”

Teksti: Matias Huttunen, tiedottaja talotekniikka-hanke,
[email protected], 050 3512 351