Ojasta allikkoon – Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen johtamalla ojitusvesiä kuivuneille soille.

Iijoen valuma-alueella on kymmeniätuhansia hehtaareita vesiensuojeluun soveltuvia soita, joilla on suuri potentiaali ja merkitys Iijoen veden laadun parantamisessa.

Ojasta allikkoon -hankkeessa kehitetään toimintamallia metsätalouden vesiensuojeluun hyödyntämällä heikkotuottoisia metsäojitettuja soita, reunoilta ojitettuja aapasoita sekä käytöstä poistuvia turvetuotantoalueita. Tuloksena muodostetaan koko Suomeen soveltuva toimintamalli soiden hyödyntämisestä vesiensuojelussa sekä laaditaan Iijoelle käytännön etenemispolku vesiensuojeluhankkeiden toteuttamiseksi.

Yhteistyö maanomistajien kanssa
Pyydämme yhteydenottoja yksityisiltä maanomistajilta ja yhteisöiltä, jotka ovat kiinnostuneita tehostamaan metsiensä vesiensuojelua erillishankkeina tai tulevan kunnostusojitushankkeen yhteydessä, esimerkiksi tarjoamalla metsänkasvatukseen kelpaamattomia soita vesiensuojeluun ja ennallistettavaksi.

Lisätiedot toukokuussa 2021 käynnistyneestä hankkeesta: micropolis.fi/ojasta-allikkoon