Circlab ja Feasib Analytics yhteistyöhön

Feasib Analytics tarjoaa vesi ja maaperän metallien näytteenottoa ja analyysipalveluita. Palvelu on laajentunut myös mikrolevien kasvatuskokeisiin, joita tarjotaan kahdella Iin Circlabissa sijaitsevalla uudenaikaisella laitteistolla. Mahdollisia sovelluskohteita ovat mm. hiilidioksidin talteenotto, teollisuuden sivuvirtojen ja jätevesien käsittely, lannoitteiden valmistus ja elintarviketuotanto.

Lisätiedot: feasib.com/analytics

Tutkimusympäristö Circlab

Tutkimus- ja kehitystyön ohella, Circlabin tavoitteena on muodostaa ravinteiden kierrätyksen klusteri Iihin. Klusterissa yritykset voivat tarjota sivuvirtojaan toisilleen hyödynnettäviksi tai vaihtoehtoisesti löytää sivuvirtoja.  Mukaan etsitään aktiivisesti uusia toimijoita seuraavilta aloilta:

  • Luonnontuotteiden, ravintolisien ja kosmetiikan valmistajat
  • Levätuonto
  • Materiaalien käsittely, jätehuolto, kierrätysterminaali
  • Bio- ja vesiteknologia, analytiikka ja konsultointi
  • Turvetuontanto
  • Kalanjalastus
  • Runsaatti vettä kuluttava suurteollisuus Oulun ja Kemi-Tornion alueella

CircLab – Ravinteiden kierrätyksen ja tulevaisuuden teknologioiden demonstraatioympäristö – hanke on käynnistetty EAKR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Lisätiedot:  projektipäällikkö Johanna Kutuniva
p. 040 351 9208
[email protected]