Talotekniikka – Liiketoimintaa älykkäällä energiankäytöllä

Ajankohta: 1.1.2018 - 31.10.2021

ICT:n mahdollisuudet energiajärjestelmissä

Talotekniikka -hankkeen tavoitteena on saada energiansäästö- ja uusiutuvan energian investointeja sekä uutta palveluliiketoimintaa alueelle integroimalla energialiiketoimintaan ICT:n mahdollisuudet. Etenkin älykkäiden ratkaisujen integrointi energiajärjestelmiin nähdään potentiaalisena kohteena uuden liiketoiminnan ja viennin edistämisessä.

Energiansäästö-, ohjaus- ja seurantajärjestelmillä halutaan saavuttaa julkisen sektorin kiinteistökannan energiakustannusten pienentyminen ja siten korjausvelan taittaminen.

Projektin rooli on kannustaa kuntia, yhdistyksiä ja yrityksiä energiansäästötoimenpiteisiin sekä reaaliaikaiseen energiakulutuksen seurantaan. Toimenpiteinä tämä tarkoittaa päättäjien, teknisen- ja kiinteistöpuolen henkilöstön avustamista kannattavuuslaskelmissa, markkinoilla olevien ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisessa, sekä alan toimijoiden tavoittamisessa.

Energian varastointi on yksi uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoimatuotannon pullonkauloista. Hanke selvittää aurinkoenergian kausivarastoinnin ja Power to Gas sähkövarastoinnin mahdollisuuksia projektialueella Pohjois-Suomessa.

Hankkeen tuloksena energiainvestoinnit käynnistyvät ja tuovat lisää työtä ja työpaikkoja kiinteistöjen energiatehokkuus- sekä energianhallintajärjestelmien kehittäjille ja osaajille. Energiansäästötoimenpiteet tuovat kunnille kustannussäästöjä ja parantavat kuntien kilpailukykyä myös kiinteistömarkkinoilla.

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), jossa tuen myöntäjänä on Pohjois-Pohjanmaan Liitto. Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2018 – 31.10.2021 ja hankkeen kokonaisbudjetti on 535 484 €.

Ota yhteyttä

Pekka Pääkkönen, projektipäällikkö
p. 050 596 9582, [email protected]

Hankkeessa mukana