Älyliikenne 2020

Ajankohta: 1.7.2018 – 31.12.2021

Vähäpäästöinen matkailu- ja työmatkaliikenne Pohjois-Pohjanmaalla

Älyliikenne 2020 -hankkeen tavoitteena oli edistää matkailu- ja työmatkaliikenteen sujuvuutta, liikkumisen turvallisuutta sekä vähäpäästöisyyttä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tavoitteena oli myös löytää uusia – älykkään liikenteen mahdollistamia – liiketoimintakonsepteja alueen elinkeinotoimintaa vauhdittamaan.

Hankkeen toteuttajat olivat Iin Micropolis Oy ja Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Hanke toteutettiin ajalla 1.7.2018 – 31.12.2021, hankkeen kokonaisbudjetti 439 600€.

Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelma, Kuusamo Taivalkoski seudullinen kehittämisrahasto, Micropolis Oy, Kuusamon matkailuyhdistys ry, Pudasjärven kaupunki, Iin Energia Oy ja Suomussalmen kunta.

Ladattava aineisto

Liikenteeseen kiinnittyvät toimialat ovat murroksessa. Älyliikenne tavoittelee tämän murroksen kääntämistä kasvuksi.

Matkailuliikenteeseen kehitetään ratkaisu, joka mahdollistaa kansainvälisen matkailun mukanaan tuoman autottomien matkailijoiden liikkumisen Koillismaan, Pudasjärven sekä Suomussalmen alueella ja läheisissä luontokohteissa. Ratkaisussa pyritään älykkyyden keinoin tehostamaan kuljetuspalveluita, niin että liikkuminen olisi matkailijoille edullista ja kuljetusyrityksille kannattavaa, jotta kasvavasta matkailusta saataisiin alueelle mahdollisimman paljon hyötyä. Lisäksi pyritään helpottamaan tällä hetkellä vaikeasti saavutettaviin luontokohteisiin pääsyä, jotta näidenkin pullonkaula-alueilla sijaitsevien kohteiden kasvu pääsee vauhtiin.

Työmatkaliikenteeseen kehitetään älyratkaisu, jolla tehostetaan Oulun ja Pudasjärven, sekä Oulun ja Iin välistä työmatkaliikennettä helpottamalla yksityisautoilla kulkevien yhteisliikkumista sekä parantamalla julkisen liikenteen palvelua työmatkojen tarpeisiin. Tavoitteena on alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen suhteessa osaavan työvoiman saatavuuteen, ja toisaalta vähähiilisyyden edistäminen.

Hankkeessa etsitään myös älyliikenteen keinoja liikenteen turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden edistämiseksi, ja edistetään niiden käyttöönottoa tiedotuksella.

Yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja Koillismaan alueen elinkeinoelämän kanssa pyritään myös kehittämään älykkään liikenteen mahdollistamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja liiketoimintakonsepteja.

Hankkeessa mukana