Pohjois-Suomeen tarvitaan lisää rakennusmateriaalien kierrätyspisteitä

Seitsemän kuntaa Vaala, Utajärvi, Muhos, Ii, Oulu, Liminka ja Simo, ovat mukana Micropolis Oy:n Virke-hankkeessa, jossa selvitetään ja tehostetaan purettavien rakennusten materiaalikierrätystä.

Kunnissa on todettu, että vanhojen huonokuntoisten kiinteistöjen purkaminen on usein järkevämpää kuin korjaaminen. Virke-hankkeen projektipäällikkö Pekka Pääkkönen kertoo, että kuntien kanssa on selvitetty useiden erilaisten kiinteistöjä purkukustannuksia ja materiaalien kierrätysmahdollisuuksia.

Utajärvellä esimerkiksi on jo purettu useita käyttökelvottomia rakennuksia: vanhainkoti Suvituuli, vanha virastotalo sekä kaksi kunnan vuokrataloihin kuuluvaa rivitaloa. Kolmas rivitalo puretaan vappuun mennessä.

Kierrätykseen ja jatkokäyttöön on pelastettu muun muassa kattopeltejä ja -ristikoita, ikkunoita karmeineen, betonia, seinä- ja kattotiiliä, metallia, liesiä, jääkaappeja, kuparia sekä lasi- ja mineraalivillaeristettä. Yhdestä purettavasta rivitalosta syntyi kierrätykseen sopivaa materiaalia yhteensä 431 tonnia. Uusiokäyttökelvotonta jätettä eli kaatopaikalle menevää jätettä syntyi vain noin 3,7 tonnin verran.

Kuva 1: Ojarivin rivitalon purkutöitä Ahmasjärventiellä. (Kuvaaja Petri Leskinen).

Utajärven ympäristötyönjohtaja Päivi Väänänen kertoo silti, kuinka heille tuli yllätyksenä, miten hankala pohjoisesta on löytää kierrätyspisteitä esimerkiksi kipsilevylle.
– Rivitaloa purettaessa purkaja totesi, että Etelä-Suomessa kierrätys on helpompaa. Täältä ei löydy kipsilevyille tai lasivillalle vastaanottopaikkoja. Sitä toimintaa pitäisi täällä pohjoisessa muuttaa. Meilläkin on rakennuksissa aika paljon kipsilevyä.

Purkukohteet ovat selkeästi osoittaneet sen, että vaikka käsin purkaminen ja jätteiden lajittelu on kallista, niin vielä kalliimpaa on sekalainen purkujäte.

– Hinta tulee takaisin niissä jätemäärissä. Ja onhan tällä myös työllistävä vaikutus. Olemme vieläpä Hiilineutraalit (Hinku)-kunta, joten kyllähän sekin velvoittaa meitä.

Utajärvellä riittää purkukohteita myös jatkossa, ja yhteistyö kehittämishankkeessa koetaan tärkeäksi.

– Koko ajan oppimme lisää näitä käytänteitä, ja mikä on oikeasti hyödyllistä kierrättää. Ei materiaaleja ole järkeä pelkästä kierrättämisen ilosta rahdata vaikkapa Turkuun. Siinä menevät ne hyödytkin. Toivotaan, että tänne pohjoiseenkin saataisiin vastaanottopisteitä, Väänänen summaa.

Kuva 2: Kiinteistö Oy Järvenneidon Utahonka I-II -rivitalo Honkatiellä. (Kuvaaja Sanna Valtonen).

Valtion avustus vauhdittaa purkupäätöstä
Isännöitsijä Sanna Valtanen Utajärven kunnan Elinympäristöpalveluista kertoo, että valtion purkuavustus on ratkaisevassa asemassa, kun lasketaan, voidaanko purkutöihin ylipäätään ryhtyä. Utajärvi on hakenut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) purkuavustusta niihin kohteisiin, jotka ovat olleet rakennusvaiheessa ARAn rahoittamia.

– Valtion tuella rakennettuihin hankkeisiin voi hakea purkuavustusta, mutta ARA-avustusta ei voi saada, mikäli purkumateriaalit aiotaan vain kärrätä kaatopaikalle. Tukea on voinut saada 70–90 prosenttia, nykyään maksimi on 70 prosenttia.

Se, että Virke-hankkeessa pyritään kierrättämään kaikki mahdollinen materiaali, auttaa jo itsessään purkurahoituksen saamisessa, sillä avustukseen vaaditaan purkukartoitus. Hakemusvaiheessa täytyy eritellä, millaisia materiaaleja purkukohteesta löytyy. Kierrätysvaatimus tulee valtiolta. Virke-hankkeessa on kehitetty purkulomake, johon purkaja voi merkata kohteen kierrätysmateriaalit.

– Laskentataulukolla tehdyllä arviolla pystyimme ennalta katsomaan purkutalojen oletettuja kierrätys- ja hyötykäyttöasteita. Laskentataulukko sopi sellaisenaan ARA-hakemuksen liitteeksi, Valtanen kertoo.

Lisätiedot
Projektipäällikkö Pekka Pääkkönen
p.050 596 9582, [email protected]

Virke-hanke lyhyesti:
Virke-hanke tuottaa ratkaisuja, joilla parannetaan kestävää luonnonvarataloutta ja materiaalien tehokkaampaa hyödyntämistä Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa etsitään ratkaisuja, jotka luovat materiaalien kiertotalouteen kannattavaa liiketoimintaa. Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), jossa tuen myöntäjänä on Pohjois-Pohjanmaan Liitto. Lisätiedot: micropolis.fi/projekti/virke-kiertotalous