Avoin tehtävä / tarjouspyyntö: Digitaalisten palvelujen asiantuntija

TYÖPAIKKAILMOITUS & TARJOUSPYYNTÖ

Asiantuntijapalvelut: pedagogiset taidot omaava digitaalisten palvelujen asiantuntija

JÄTÄ TARJOUS TAI HAKEMUS TYÖPAIKKAAN referenssitapauksen muodossa + CV sunnuntaihin 26.06. 2022 mennessä.
– Ja jos pääset 2-vaiheeseen, jätä idea toteutuksesta su 03.07. 2022 mennessä
– 3-vaihe eli haastattelut TEAMS:ssä heinäkuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla.
– Idean / projektin toteutus pääosin vuoden 2022 aikana.

INFOTUOKIO aiheesta TEAMS:ssa tiistaina 14.6. klo 11.30-12.00 (jos haluat osallistua ja kysyä kysymyksiä, pyydä alla olevista yhteystiedoista sähköpostitse kutsulinkki)

INFO JA LISÄTIETOJA
– Lisätietoja työtehtävästä antaa Open Agenda -hankkeen projektipäällikkö Johannes Helama, 040 654 2551 tai [email protected]

MINKÄLAISTA ASIANTUNTIJAA ETSIMME?

Etsimme digitaalisten palvelujen asiantuntijaa, joka auttaa meitä sujuvoittamaan seitsemän kunnan asukkaiden arkea digitaalisten palvelujen avulla. Saatat olla siis kaipaamamme asiantuntija, jos allekirjoitat alla olevista väitteistä suurimman osan, tai osaat perustella hyvin, miksi et ole niiden kanssa samaa mieltä.

1. Ajatus digitaalisten palvelujen kehittämisestä on jo oikeastaan hieman vanhanaikainen, koska olemassa olevien palvelujen ”sähköistäminen” ei lunasta niitä odotuksia mitä digitalisaation harteille on kasattu.
2. Sillä jos näin tehdään, palvelun tuottamisen kustannukset kasvavat ja digitaaliset palvelut rakennetaan pahimmillaan sementoimaan vanhentunut palvelurakenne.
3. Ja samaan aikaan suosiota saavuttavat digitaaliset ”palvelut”, jotka keskittyvät arkemme ydintarpeiden tyydyttämiseen mahdollisimman helpolla ja joustavalla tavalla.
4. Varsinkin kuntasektorilla nykyaikaiset digitaaliset palvelut ovat parhaimmillaan arkisia kontaktipintoja, joiden avulla asukas ja kunnan palvelut vaihtavat viestejä.

Haemme siis työsuhteeseen tai ostopalveluilla 1. elokuuta 2022 alkaen asiantuntijaa tai pientä porukkaa, joka auttaa meitä digitaalisten palvelujen kehittämisessä (määräaikainen työsuhde tai palkkaus n. 6kk projektiin, jossa saat kuitenkin olla itse määrittelemässä työsuhteesi pituutta ja työaikaasi).

Katsomme hakijalle eduksi soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan työkokemuksen, joka puoltaa hankkeen menestyksekästä läpivientiä.

TYÖNKUVA: KUNNISSA TOTEUTETTAVIEN KOKEILUJEN TUKEMINEN

Asiantuntija osallistuu Open Agenda -hankkeessa toteutettaviin seitsemään kokeiluun ja tuo niihin uusia oivalluksia ja mahdollisuuksia digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen.

Asiantuntija toteuttaa näihin kokeiluihin liittyen 0-budjetin kokeiluja (7-21kpl, riippuen suuruudesta), joiden avulla halutaan oppia siitä miten kuntien digitaalisia palveluja näiden teemojen alla pitäisi kehittää.

Projektit toteutetaan joko low-code tai no-code hengellä, ehkä parhaiten jopa olemassa olevia työkaluja uudella tavalla uusiin käyttökohteisiin hyödyntäen.

1. Inari: Uudet kokeilut osallistumistapoihin / Asiantuntijana: Arctic Factory
2. Ii: Ruuhkavuosien sujuvoittaminen / Asiantuntijana: Palvelumuotoilu Palo
3. Ii: Nuorten osallisuuden vahvistaminen / Asiantuntijana: Arctic Factory
4. Ii: Asuminen osana luontoa / Asiantuntijana Synesis
5. Pietarsaari: Nuorten osallisuuden kokemuksen vahvistaminen / Asiantuntijana MDI
6. Tuusula: 25-45 vuotiaiden osallisuuden vahvistaminen / Asiantuntijana MDI
7. Pietarsaari: Uudenlaiset ideat palvelulupauksen teeman määrittelyyn / Asiantuntijana ON Muotoilu + Kompassia

Työ tehdään pääasiassa etäyhteydellä näiden kuntien kanssa yhdessä, muutama vierailu paikan päällä pyritään myös tarvittaessa toteuttamaan.

3 X SITAATTIA, SIITÄ MITÄ HAEMME…

”Meillä korostuvat pedagogiset- ja vuorovaikutustaidot, mutta pitäisi siis olla digitaalisten palvelujen osaaja, joka tuntee saavutettavuus asiat ja avoimen lähdekoodin,
low– ja no-code jutut ja muut? Pitää siis osata myös itse koodata, mutta ei missään nimessä tarvitse missään nimessä olla mikään huippu devaaja.
– Eli etsimme pikemminkin käytännönläheistä tyyppiä, joka osaa avata nämä asiat myös ei-digitaalisten-palvelujen-asiantuntijoille.”

”Meille olisi hyödyllisintä jos henkilöllä olisi innovatiivinen ja laaja näkemys digitalisaation soveltamismahdollisuuksista, niin että ei lähdetä kehittämään asukkaille uusia appeja ja hiomaan niiden käytettävyyttä, vaan hakemaan ratkaisuja, jotka täyttävät asukkaiden palvelutarpeen.
– Emme halua projektiin insinöörimäistä lähestymistapaa, vaan pelle-pelotonmaista asennetta, joka lisää rohkeuttamme ja kykyämme ajatella asioita uusista näkökulmista löytäen yllättävän yksinkertaisia ratkaisuja ongelmiimme.”

”Olisi hienoa, että palkattavalla henkilöllä olisi paljon tuntemusta siitä, mitä on missäkin päin Suomea tai maailmalla on tehty, ja myös miten siellä on tehty (kuntasektorilla ja muutenkin). Konkreettiset esimerkit muualta auttavat meitä kuntina meidän omissa projekteissamme. Tarvitsemme perehdytystä teemaan konkreettisten esimerkkien avulla ja rohkaisua kokeilujen toteuttamiseen.
– Eli etsimme sellaista henkilöä, joka ei lähde suunnittelemaan asioita, vaan kokeilee käytännössä yhdessä meidän kanssa erilaisia valmiita ratkaisuja.”

HINTA / PALKKA / VALMIS BUDJETTI

Hinta eli projektin budjetti on määritelty etukäteen, eli tässä tapauksessa syntyvät kokonaiskustannukset ovat selvillä ja hinnalla tarkoitetaan pääasiassa sitä työn määrää, joka käytetään idean toteuttamiseen.

Tarjouksen pitää siis sisältää eriteltynä työtunnit ja työpäivät, joiden mukaan hintapisteet lasketaan. Idean on hyvä pitää sisältää eriteltynä suunnittelutyön ja toteutuspäivien osuus sekä myös mahdolliset matka ja majoituskulut.

Vaihtoehto 1: Työsuhteessa toteutettuna projektille on varattu tähän työhön 40.000€ budjetti, johon alustavasti olemme suhteuttanut palkkaa AVAINTES:n HAA palkkaryhmän mukaan (esitä kuitenkin oma palkkatoiveesi n. 6kk työsuhteelle JA kerro siis kuinka pitkää työsuhdetta itse toivot ja haluatko tehdä projektin kokoaikaisena vai osa-aikaisena työnä)
– Kokonaisuus on sidottu hankkeen budjettiin (palkan sivukuja laskemme 1,5 kertoimella).

Vaihtoehto 2: Jos taas tarjoat työtä ostopalveluilla toteutuksen budjetti on 32.258,06€ + alv24% (ostopalveluilla toteutettavan työn toteutus sovitaan yhdessä erikseen). Tässä vaihtoehdossa idea avaa pääasiassa sen, siis miten projekti toteutetaan.

VAIHEISTETTU HAKUPROSESSI

VAIHE 1 / referenssicase

Pisteytys tehdään arvioimalla sitä, miten yllä ”Minkälaista asiantuntijaa etsimme?” kappaleessa kuvatut väitteet (4kpl) näkyvät referenssicasessa?
– Pisteytys: 0-5p per väite, eli 20p maksimi

Referenssitapausten arvioinnin jälkeen tarjoajien pisteet lasketaan yhteen ja maksimissaan kolme (3) eniten pisteitä saanutta etenee vaiheeseen 2, eli ideoimaan toteutusta (1.000€+alv24% palkkiota vastaa / tai vastaavaa palkkaa vastaa).

VAIHE 2 / idea eli miten koko homma pitäisi toteuttaa? / ideoinnista maksetaan 1.000€+alv24% palkkio

Eli kerro meille miten tämän tyyppinen ”projekti” pitäisi digitaalisten palvelujen kehittämisen ja niihin liittyvien kokeilujen osalta oikeasti toteuttaa? (maksimi 3xA4 + CV)

Pisteytys tehdään arvioimalla sitä miten idea vastaa ”3x sitaattia, siitä mitä haemme…” -diassa kuvattua tarvetta.
– Pisteytys: 0-15p per sitaatti + CV 0-10p, eli maksimi 50p
– CV:tä pisteytetään arvioimalla sitä, miten se mitä olet aiemmin tehnyt (koulutus ja kokemus) on valmistanut sinua idean toteuttamiseen?

Hinta / budjetti / 32258.05€+alv24% tai vastaava 40.000€ palkkabudjetti
– Arvioidaan tasa-arvoisesti sekä ostopalveluna tehdyt tarjoukset että palkkasuhteessa tehtävä työ (pisteytys työn määrän mukaan)
– Pisteytys: hinta arvioidaan pisteillä 0-50p

Itsenäisten ja omaperäisten ideoiden immateriaalioikeudet jäävät tarjoajalle (emme toteuta niitä missään muodossa seuraavan kahden vuoden aikana, jos tarjoa ei pääse niitä itse toteuttamaan).

VAIHE 3 / haastattelu / plus pieni lisätehtävä / yksi valitaan toteuttamaan yhdessä loppuun hiottu idea käytännössä

Pisteytys: Pieni tässä vaiheessa annettava lisätehtävä 15p ja haastattelu 15p (arvioitavat asiat: yhteinen ymmärrys projektin tavoitteista ja toteutuksesta, reagointivalmius ja joustavuus kokeilukulttuuria ja uudenlaisia toimintamalleja synnyttävän projektin toteuttamisessa ja suunnittelussa, yhteinen tapa kommunikoida), eli maksimipisteet 30p.

Ostajalle jätetään mahdollisuus olla ostamatta palvelua yhdeltäkään tarjoajalta, jos kaikkien tarjoajien pisteet jäävät alle 100/150 pisteen (= referenssi 0-20p + idea + cv 0-50p + hinta 0-50p + haastattelu 0-30p = 0-150p).

LISÄTIETOJA

OPEN AGENDA HANKEESTA YLEISESTI

Open Agenda hanke yhdistää kuntalaisia osallistavan strategisen päätöksenteon ja digitaalisten palvelujen kehittämisen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Yhteistyössä on voimaa / Iin kunnan koordinoima hanke toteutetaan yhdessä Inarin kunnan, Pietarsaaren kaupungin, Tuusulan kunnan sekä Lapinjärven kunnan kanssa. Kokeilut tulevat lähelle ihmisiä pohjoisesta etelään, pieninä kuntina ja keskisuurina kaupunkeina vastaamme kokomme puolesta yli 80% suomalaisista kunnista. Jos homma toimii meillä, toimii se myös varmasti muualla.

Hanketta rahoittavat Valtiovarainministeriö, hanketta toteuttamassa olevat kunnat ja kaupungit sekä PROTO – Pohjois-Suomen muotoilijat ry.

HANKKEESSA OTETAAN HUOMIOON

Suomi.fi tukipalvelujen hyödyntäminen
– Hyödynnetään aina kun mahdollista ja siitä on hyötyä Suomi.fi tukipalveluita.

Saavutettavuusvaatimukset
– Digipalvelun rakentaja huolehtii saavutettavuusvaatimusten toteutumisesta digitaalisten palveluiden tarjoamisesta säädetyn lain 206/2019 mukaisesti ja laatii myös saavutettavuusselosteen.
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuusseloste/

Yhteentoimivuusalusta
– Digipalvelujen rakentaja suunnitelman yhteentoimivuusalustan hyödyntämisestä (tarkoitettu sekä julkisen hallinnon että yksityissektorin käyttöön).
https://dvv.fi/yhteentoimivuusalusta

Jos digitaalisia palveluja koskee laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019), sitä noudatetaan tarkasti.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

GDPR 35 artikla
– Hankkeemme myös tiedostaa, että tietosuoja voidaan käsittää tiedolliseksi itsemääräämisoikeudeksi. Se on siis kaikille digitaalisten palveluiden käyttäjille kuuluva oikeus määrätä itseä koskevista tiedoista. Tästä johtuen digitaalisten palvelujen rakentaja tekee tietosuojaa koskevan vaikutusten arvioinnin kaikista rakennettavista palveluista.
https://tietosuoja.fi/vaikutustenarvioinnin-tekeminen