Unohda kunnan kehittäminen, strategisempaa osallistamista kuin missään maailmassa?

”Meille saa antaa satikutia, jos…”
Unohda kunnan kehittäminen, strategisempaa osallistamista kuin missään maailmassa?

Kaikissa Suomen kunnissa pohditaan sitä, miten ottaa ihmiset paremmin mukaan omia asioita koskevaan päätöksentekoon – puhumme siis osallisuudesta. Toki kyseessä on kuntasektoria laajempi ilmiö. Kaupallisella puolella puhutaan asiakaslähtöisestä tai asiakaskeskeisestä kehittämisestä, siinäkin voittoa tavoitellaan peittoamalla kilpailijat asiakkaat paremmin huomioon ottavalla palvelulla.

Iin kunta haastaa itsensä ja omat kuntalaisensa, sillä kunta on saanut yhdessä kumppaneidensa kanssa Valtiovarainministeriöltä yli 500.000 euron rahoituksen Open Agenda hankkeelle, jossa yhdistetään kuntalaisia osallistava strateginen päätöksenteko ja digitaalisten palvelujen kehittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Parhaat puolet molemmista

Tulemme seuraavan parin vuoden aikana siis etsimään yhdessä kunnan ja kuntalaisten kanssa keinoja, joilla tuomme kuntalaiset päätöksenteon ytimeen, säilyttäen edustuksellisen demokratian parhaat perinteet. Tämä onnistuu mielestämme siten, että hahmotamme ensin kuntalaisten arjen kokonaisuuksina, ja sitten pilkomme näistä kokonaisuuksista sellaisia palasia, jotka toimivat suunnitteluohjaimina palveluiden kokonaisvaltaiselle kehittämiselle.

” Tämä tarkoittaa sitä, että Iin kunnassa tullaan tekemään osallisuustyötä strategisemmin kuin tietääksemme missään muualla maailmassa”, toteaa Open Agenda hankkeen projektipäällikkö Johannes Helama kehittämisyhtiö Micropolikselta. Osallisuutta viedään eteenpäin EU-komission Regio Stars 2017 palkitussa Innovatiiviset vähähiiliset palvelut hankkeessa kehitettyä toimintamallia jalostamalla. Olemme toki erittäin iloisia, jos meitäkin kunnianhimoisempia kuntia ja kaupunkeja löytyy. Jos ja kun löytyy, antakaa meille siitä vinkki, sillä haluamme oppia heidän kanssaan yhdessä lisää.

Unohda kunnan kehittäminen

Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti iiläisten osalta? Lupaamme ainakin, että me emme tule pyytämään kuntalaisilta ideoita kunnan kehittämisestä, sillä käännämme näkökulman nyt toisinpäin. Tässä hankkeessa olemme kiinnostuneita kuntalaisten omasta elämästä, eli kaikkien Iissä asuvien ihmisten arjen sujuvuudesta. Näin saamme ehkä vielä aiempaan paremmin selville sen miten voimme kuntalaisia palvella.

Tämä on tärkeää erityisesti vaiheessa, jossa yritämme valjastaa myös digitalisaation ihmisten palvelemiseen aiempaa paremmin. Digitalisaation hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla ei ole nykyisten palvelujen muuttamista digitaaliseen muotoon, vaan arjen keskiössään pitävää palvelujen uudelleen suunnittelua ja koko toimintamallin muutosta.

Jos pyydämme sinua siis kunnan kehittämisiltaan, anna meille ”satikutia”. Tavoitteemme on toki houkutella sinut mukaan, mutta siten, että vasta jälkikäteen huomaat kantaneesi kortesi kekoon myös yleisemmän ja yhteisen kehittämisen nimissä.

Parempi kuin ” 1 miljoona euroa” ?

Tulemme hankkeen edetessä haastamaan niin yritykset, yksittäiset asiantuntijat kuin myös yhteisöt mukaan kokeilujen kautta toteutettavaan kehittämiseen. Hanke on kokonaisuudessaan kutsu yhteiskuntamme uudistamiseen. Helmi-maaliskuun 2021 aikana etsimme uudenlaista tapaa toteuttaa ns. suuren yleisön mielipidettä kartoittava kuntalaisbarometri, jonka avulla voimme tutkia kuntalaisten arkea ja sen sujuvuutta. Poikkeamme kuitenkin isoista haastekilpailuista sillä, että me emme jaa kilpailun voittajalle palkintona miljoonaa euroa, vaan etsimme kumppaneita, joiden mielestä meillä on tarjolla jotain parempaa.

Iin kunnan koordinoima hanke toteutetaan yhdessä Inarin kunnan, Pietarsaaren kaupungin, Tuusulan kunnan sekä Lapinjärven kunnan kanssa. Toteuttajana hankkeessa on kehittämisyhtiö Iin Micropolis Oy. Näin osallisuuden kokeilut tulevat lähelle ihmisiä pohjoisesta etelään. Pieninä kuntina ja keskisuurina kaupunkeina vastaamme kokomme puolesta yli 80% suomalaisista kunnista. Uskomme, että jos homma toimii meillä, toimii se myös varmasti muualla.

Kuva: Innovatiiviset vähähiiliset palvelut -hanke, kuntalaiset suunnittelevat kuntakeskuksen toimintoja.

Lisätiedot

Johannes Helama, projektipäällikkö
Open Agenda – Yhdistää kuntalaisia osallistavan strategisen päätöksenteon ja digitaalisten palvelujen kehittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi
p. 040 654 2551, [email protected]

Open Agenda hanke-esittely: micropolis.fi/projekti/open-agenda