Talotekniikasta apua lähialueen yritysten energiatehokkuuteen

Talotekniikan kehittyessä on hyvä tarkastella rakennuskannan kuntoa eri näkökulmista.

Julkisivuremonttien lisäksi on tärkeä ottaa huomioon myös talon sisällä olevan tekniikan uusiminen. Vanha valaisinkanta, kiinteistössä käytettävä lämmitysmuoto ja kiinteistön rakenteiden kunto ovat asioita, joilla rakennuksen energiatehokkuutta saadaan kehitettyä. Parannukset kiinteistön energiatehokkuudessa näkyvät myös hiilijalanjäljen kutistumisena.

Micropolis Oy on tehnyt yhteistyötä Haukiputaalla sijaitsevan Potential Toimitilat Oy:n kanssa jo useamman vuoden ajan. Micropolis on talotekniikkahankkeensa myötä tehnyt kolmeen kiinteistöön energiaselvitykset, joiden pohjalta Potential on pystynyt kehittämään vuokraamiaan toimitiloja. Päätöksenteon tukena olevat selvitykset eivät velvoita toimenpiteisiin, mutta antavat tärkeitä huomioita kohteista.

Talotekniikka-hankkeen pitkäaikainen yhteistyökumppani on ollut tyytyväinen saatuihin selvityksiin:
– Yhteistyö Micropoliksen asiantuntijoiden kanssa on tuonut meille systemaattisuutta kiinteistöjen energiatalouden tarkasteluun. Micropoliksen käyttämällä analyysimallilla on onnistuttu saamaan kiinteistöittäin esille vaikuttavimmat ja kannattavimmat tavat parantaa energiataloutta, toimitusjohtaja Aarno Rantapelkonen Potential Toimitilat Oy:stä kiteyttää.

Esimerkkejä energiaselvityksistä

Päiväkoti Taikametsän tarha, Teollisuustie 2, Haukipudas
Vuonna 1990 rakennettu kiinteistö on aikanaan rakennettu päiväkoti-, toimisto- ja pienteollisuuskäyttöön. Nykyään tila on kuitenkin täysin päiväkodin käytössä ja sitä on muokattu muun muassa poistamalla väliseiniä. Sähkölämmitteisen tilan ongelmana on ollut epätasaisesti jakautuva lämpö. Selvityksessä todettiin, kuinka taloudellisin tapa tehostaa kiinteistön lämmitystä on hankkia sähkölämmityksen rinnalle ilmalämpöpumppu, älykäs lämmityksensäätöjärjestelmä tai näiden yhdistelmä. Näistä toimenpiteistä pelkästään ilmalämpöpumpun asentamisella saataisiin 42 prosentin säästöt lämmityskuluissa vuositasolla, eli noin 11 000 euroa säästettyä rahaa vuodessa.

Teollisuuskiinteistö, Veistotie 2, Haukipudas
Veistotien kiinteistö on vuonna 1990 rakennettu teollisuushalli, jossa on hallitilan lisäksi kaksi toimistosiipeä ja kaksikerroksinen konttoriosa. Yli 1 600 -neliöisen hallin suurimpana haasteena on sähkölämmitys, jota ei Motivan mukaan suositella teollisuuskiinteistön päälämmönlähteeksi. Selvityksen myötä tuli ilmi, kuinka suurimmat energiaa kuluttavat tekijät olivat sähkölämmityksen lisäksi huonokuntoinen ilmanvaihtokone sekä valaistus. Vaihtamalla nosto-ovien alkuperäiset oviverhopuhaltimet ja asentamalla ovien automatisointi on myös mahdollista säästää sähköä. Näillä pienillä muutoksilla kiinteistön energiatehokkuutta voidaan parantaa entisestään.

Kauppakiinteistö, Näätämöntie 10, Kiiminki
Liike- ja varastotiloina toimiva Näätämöntien kiinteistö on valmistunut vuonna 2001. Kiinteistö on ennen nykyistä jakoaan ollut ositettuna väliseinien avulla vielä pienempiin toimitiloihin. Tilan aiemman osituksen takia kiinteistön ongelmana on ollut lämmityksen ja lämmön jakaantumisen epätasaisuus. Sähkölämmitteisen tilan lämmitysmuotoa ei kuitenkaan pysty vaihtamaan toiseen, että muutos olisi taloudellisesti järkevä. Lämmityskulujen järkevöittämiseksi on tässäkin kohteessa suositeltu ilmalämpöpumpun hankkimista. Sähkölämmityksen lisäksi hallitilan toisena suurena energiasyöppönä ovat valaisimet, jotka ovat ikänsä puolesta järkevämpi vaihtaa LED-tyyppisiin. Noin muuten kiinteistön energiankulutus on vastaavanlaisten rakennusten mediaanikulutuksen alapuolella.

Talotekniikka hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), jossa tuen myöntäjänä on Pohjois-Pohjanmaan Liitto.

Lisätiedot: micropolis.fi/talotekniikka