Maavälke – yritysten resurssitehokkuus

Ajankohta: 1.2.2017 – 30.4.2019

Maavälke-hanke pureutui yritysten resurssitehokkuuteen. Hanke tarjosi yrityksille tietotaitoa ja konkreettista apua ottaa käyttöön resurssitehokkaita ja suoria säästöjä tuovia toimintamalleja ja ratkaisuja.

Maavälkkeessä aktivoitiin yrityksiä ja yrittäjiksi haluavia tunnistamaan ja ottamaan käyttöön resurssitehokkuuden ja laajemmin vähähiilisyden, kuten uusiutuva energia, energiatehokkuus, kiertotalous, biotalous ja digitalisaatio, mahdollisuudet oman yritystoiminnan kehittämisessä.  Hankkeessa nostettiin esiin ja aktivoitiin myös resurssiviisaudesta kumpuavia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Maavälkkeen tavoitteena oli:

  • Luoda uutta kasvua alueen yrityksiin ottamalla käyttöön resurssitehokkaita vähähiilisiä toimintatapoja ja ratkaisuja,
  • Synnyttää uutta vähähiilisyyteen perustuvaa kehitys- ja liiketoimintaa yrityksissä.
  • Luoda pohjaa uusien vähähiilisyyteen perustuvien yrityksien syntymiseen,
  • Käynnistää uusia yritysten sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisiä t&k-hankkeita sekä
  • Luoda tarpeisiin perustuva toimintamalli asiakaspalvelusta, joka edistää ja palvelee yritysten vähähiilisten toimenpiteiden toteutusta.

Resurssitehokkuuteen panostaminen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät suoraan yritysten sekä koko alueen taloudellisen ja myös sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa. Resurssitehokkuus voi tuoda yrityksille merkittäviä suoria säästöjä sekä tuottaa myös uutta liiketoimintaa.

Hankkeen

  • toiminta-alue oli Pohjois-Pohjanmaa
  • toteutusaika oli 1.2.2017 – 31.1.2019
  • kustannusarvo oli 189 560 €
  • rahoitus 95 % Euroopan maatalousrahasto, 5 % Iin Micropolis Oy

Hanke on päättynyt.

 

Hankkeessa mukana