Haetaan yrityskumppaneita kestävän arjen kokeiluun

Tammikuussa 2021 alkavaan iiläisten kotitalouksien kestävän arjen kokeiluun haetaan mukaan yrityksiä ja yhteisöjä, jotka voivat tarjota kestävään elämään liittyviä palveluja. 

Ii yhdessä Porvoon ja Kauniaisten kanssa on mukana kansainvälisessä Kestävän kehityksen kiihdyttämö -hankkeessa, jossa kotitaloudet kokeilevat elämäntapamuutosta: kestävämpää arkea pienemmällä hiili- ja materiaalijalanjäljellä. Mukaan yhteistyöhön etsitään yrityksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä kestävään elämään liittyviä palveluja.

Aiemmissa kiihdyttämökokeiluissa kotitalouksien jalanjäljet pienenivät keskimäärin 25%. 

Kokeilussa mukana olevat kotitaloudet laskevat aluksi hiili- ja materiaalijalanjälkensä. Tuloksien perusteella kotitaloudet suunnittelevat oman kestävien elämäntapojen tiekarttansa, jota noudatetaan kokeilujakson ajan. Hankkeessa järjestetään tammikuussa 2021 aloitustyöpaja, jossa kotitaloudet miettivät yhdessä tutkijoiden kanssa kotitalouksille sopivia kokeiluja. Työpaja järjestetään verkkotapaamisena. Yritykset ovat tervetulleita mukaan työpajaan.

Yritykset ja yhteisöt saavat työpajassa mahdollisuuden kertoa omista kestävän elämän palveluistaan perheille ja tutkijoille. Tarkoituksena on keskustella liiketoiminnasta ja palveluista, jotka voisivat tulevaisuudessa mahdollistaa kestävän elämätavan. Yritykset voivat hyödyntää tuloksia omassa markkinoissaan ja kehitystyössään.

Kestävän kehityksen kiihdyttämö on osa kansainvälistä projektia, jossa on Suomen lisäksi mukana kotitalouksia seitsemästä maasta: Tanskasta, Saksasta, Espanjasta, Sveitsistä, Meksikosta ja Intiasta.

” Jos kaikki maailman ihmiset eläisivät kuin suomalaiset, tarvitsisimme viiden planeetan luonnonvarat. Ihmiskunnalla onkin edessä elämäntapojen muutos, joka on verrattavissa teolliseen vallankumoukseen, kokeilua koordinoivan D-mat oy:n toimitusjohtaja Michael Lettenmeier tiivistää. ”

Lisätiedot: 
Johanna Jakku-Hiivala
Yhteisöaktivaattori
p. 040 024 2290
[email protected]