Kiertotalouden materiaaleista kasvumahdollisuuksia yrityksille

”Virke – Vihreää elvytystä kiertotalouden keinoin” -hankkeen tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, joilla parannetaan kestävää luonnonvarataloutta ja materiaalien tehokkaampaa hyödyntämistä Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke elvyttää vihreällä taloudella luoden ilmastoviisaista ratkaisuista kasvua: työtä, liiketoimintaa, vetovoimaa ja parempaa ympäristöä.

Tehtävänä on löytää ratkaisuja, jotka luovat materiaalien kiertotalouteen kannattavaa liiketoimintaa joko olemassa oleville cleantech -alan yrityksille tai täysin uusille ja perustamisvaiheessa oleville yrityksille.

Tavoitteena on, ettei jätteen ja ylijäämämateriaalien kierrätystoimintaa koeta kunnissa ja yrityksissä vain kustannuseränä, vaan luonnonvarojen kestävänä käyttönä ja taloudellisena hyötynä. Luonnonvarojen kestävä käyttö on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla menestystekijä. Luonnonvarojen kulutuksen suhteen talonrakentaminen on yksi suurimpia toimialoja Suomessa. Rakentamisessa käytetään vuosittain 10 miljoonaa tonnia rakennusmateriaaleja ja -tuotteita.

Hankkeessa on mukana alueen kunnista Ii, Liminka, Muhos, Simo, Vaala ja Utajärvi, sekä yrityspuolelta Oulun Energia. Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), jossa tuen myöntäjänä on Pohjois-Pohjanmaan Liitto.

Etsimme yhteistyökumppaneita alueen kiertotalousyrityksistä. Mikäli haluat olla kehittämässä kiertotalousliiketoimintaa, ota yhteyttä.

Projektipäällikkö Pekka Pääkkönen
p. 050 596 9582, pekka.paakkonen@micropolis.fi

Energia- ja ympäristöinsinööri Petri Leppänen
p. 040 753 8381, petri.leppanen@micropolis.fi

Lisätiedot: micropolis.fi/projekti/virke-kiertotalous