Info Oulun seudun energiahankkeista 5.4.2023 klo 10-12

Tervetuloa kuulemaan millaisia energiahankkeita on suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaan kuntiin (Ii, Liminka, Muhos, Simo, Vaala ja Utajärvi), keskiviikkona 5.4 klo. 10–12, verkkolähetyksenä Teams-yhteydellä. Tilaisuuden järjestää Virke (Vihreää elvytystä kiertotalouden keinoin) -hanke.

Tilaisuudessa vierailevina puhujina LUT yliopiston tutkimusjohtaja TkT Petteri Laaksonen ja tutkijaopettaja TkT Antti Kosonen.

Ohjelma klo 10-12:

 • Avaussanat, Pekka Pääkkönen, projektipäällikkö, Micropolis Oy
 • LUT esitykset:
  • Vihreä sähköistyminen ja P2X talouden merkitys Suomelle ja Pohjoismaille (Vision of the Green Electification and P2X for Finland and Nordics
  • Verkosta irtiolevan vedyn tuotannon mallinnuksen tuloksia (Stand-alone hydrogen production by Solar PV and Wind)
  • Kaavoitus ja ehdotus ”P2X investointien sovittaminen yhteiskuntaan – Kaavoittajan käsikirja”
  • Itä- ja Kaakkois-Suomen yhteistyö kaavoituksessa
 • Kysymykset ja keskustelu. Keskustelun moderaattorina on Pekka Pääkkönen ja Petri Leppänen Micropolikselta.

Linkki tilaisuuteen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTY5NTk5NTMtNzgxNi00N2ZiLTkzYWEtZmVhODhjNWYwYTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225852760f-864b-46db-a4bf-758b3c520c8c%22%2c%22Oid%22%3a%2287e4a472-df33-4c37-8168-363068dc6316%22%7d

Lisätiedot
projektipäällikkö Pekka Pääkkönen
p.050 596 9582
[email protected]

Virke hankkeen tehtävänä on löytää ratkaisuja, jotka luovat materiaalien kiertotalouteen kannattavaa liiketoimintaa joko olemassa oleville cleantech -alan yrityksille tai täysin uusille ja perustamisvaiheessa oleville yrityksille.