Etsintäkuulutus palvelumuotoilun, deliberaation / fasilitoinnin ja avoimen datan asiantuntijoista

Open Agenda -hanke etsii asiantuntijoita

Asiantuntijuutta tarvitaan, sillä ruuhkavuosien sujuvuus on valikoitunut yhdeksi hankkeen kolmesta kehittämisteemasta Iissä. Hanke toteutettu Iin asukkaille Kuntalaisbarometri 2021 kyselyn, jossa kuntalaiset saivat pohtia paremman arjen esteitä. Nyt haluamme syventää ymmärrystämme iiläisestä arjesta kuntalaisten kanssa toteutettavien kokeilujen avulla.

Etsimme siis asiantuntijoita ruuhkavuosien sujuvoittamiseen Iissä tähtäävän kokeilun ja kuntalaisten kanssa tehtävän palvelulupausprosessin suunnitteluun ja toteutukseen.
– Kysymme tarjouspyynnön avulla asiantuntijoilta, miten projektin tavoitteet voitaisiin saavuttaa parhaalla mahdollisella tavalla?

Jos sinulla on idea ja tiedät miten homma kannattaisi toteuttaa, lähetä meille ensin vastaavaan kehittämiseen liittyvä referenssitapaus (pe 24.9. 2021 klo 15 mennessä). Pisteytämme nämä referenssikuvaukset, jonka jälkeen pyydämme kolmea (3) eniten pisteitä saanutta asiantuntijatahoa kehittämään meille suunnitelman toteutuksesta. Ideasta saa myös korvauksen ja tekijänoikeudet toteuttamattomista ideoista jäävät ideoivalle taholle. Lopuksi haastattelemme ideaansa tarjoavat asiantuntijatahot.

Kolme vaihetta:
– Vaihe 1 – Referenssitapaus, 30p
– Vaihe 2 – Idea ja hinta, 50p + 50p (tähän vaiheeseen mukaan päässeille maksetaan ideoinnista 1.000€ + alv 24% korvaus)
– Vaihe 3 – Haastattelu, 20p
Yhteensä, 150 pistettä

Voittanut taho pääsee toteuttaman ideansa Iissä.

Kaikki tarjouspyyntöön liittyvät tiedot:
Tarjouspyyntö-Asiantuntijapalvelut-RuuhkavuodetIissä

Lähetä tarjous osoitteeseen (ja kysymykset):

Johannes Helama
Projektipäällikkö
Open Agenda -hanke / yhdistämme kuntalaisia osallistavan strategisen päätöksenteon ja digitaalisten palvelujen kehittämisen yhdeksi kokonaisuudeksi.
040 654 2551
[email protected]