Circlab etsii ravinnekierrolle ratkaisua leväteknologiasta.

Leväteknologiasta uutta liiketoimintaa

Micropoliksen Circlab tarjoaa demonstraatioon ja testaukseen soveltuvia tiloja yrityksille, kunnille ja yhteisöille. Toimijat voivat vuokrata tilat laitteineen käyttöönsä erilaisten kiertotalousratkaisujen testaamiseksi.

Alustavien tutkimustulosten perusteella jäteveden ravinteita voidaan hyödyntää yksinkertaisissa leväkasvatuksissa. Sivuvirroista tuotettua levämassaa voidaan hyödyntää uusissa tuotteissa niin kosmetiikassa, eläinrehussa, biopolttoaineissa, kierrätyslannoitteissa, kuin myös jopa polttoaineen tuotannossa.

(Kuva 1: Ville-Hermanni Sotaniemi)

Oulun yliopiston Kemiallisen prosessitekniikan yksikön tutkijat ovat tehneet alustavia leväkokeita laboratoriossa ja testikokeita jatketaan CircLabiin juuri saapuneella Open Pond -leväkasvatuslaitteistolla.

Kuva 2: Open Pond -laitteisto.

Yritystoiminnan arvonlisäystä voidaan hankkia tuotteistamalla sivuvirrat kierrätysraaka-aineena tai täysin uusina tuotteina. Levätuotanto tapahtuu jätevesien käsittelyllä. Säästöjä syntyy raaka-aine- tai jätevesihuollonkuluissa vähentäen samanaikaisesti toiminnan aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle.

Tutkimus- ja kehitystyön ohella, Circlabin tavoitteena on muodostaa ravinteiden kierrätyksen klusteri Iihin.

Klusterissa yritykset voivat tarjota sivuvirtojaan toisilleen hyödynnettäviksi tai vaihtoehtoisesti löytää sivuvirtoja.

Projektipäällikkö Johanna Kutunivan mukaan CircLab -demonstraatioympäristöä kehitetään myös kansainvälisellä tasolla ja yritysten tarpeiden mukaisesti. Mukaan etsitään aktiivisesti uusia toimijoita. Verkostoon kuuluva, Iin kunnan kiinteistöyhtiö Iilaakso Oy rakentaa ja vuokraa yrityksille sellaiset tilat ja puitteet kuin yritystoiminnalle tarvitaan, kilpailukykyiseen hintaan.

CircLab – Ravinteiden kierrätyksen ja tulevaisuuden teknologioiden demonstraatioympäristö – hanke on käynnistetty EAKR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Lisätiedot
Johanna Laukkanen
projektipäällikkö
p. 040 351 9208
[email protected]