Biotuotetehtaan hyödyt jakautuvat myös lähiseudulle 

Oulun Kauppakorkeakoulun opiskelijat tutkivat Kuivaniemen biotalousalueen liiketoimintamahdollisuuksia.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan biotuotetehtaiden ympärille ei enää muodostu entisenkaltaisia tiiviitä tehdasyhteisöjä, vaan ne hajautuvat verkostomaisesti lähiseuduille. Rakennusvaihe tuottaa nopean kasvupiikin, mutta pitkän tähtäimen taloudellisen hyödyt ovat epävarmoja (lähde: uef.fi 9.6.2020).

Kuivaniemi sijaitsee Iin pohjoisosassa, noin 40 kilometrin etäisyydellä Kemin rakenteilla olevasta biotuotetehtaasta valtatie 4:n varrella. Oulun Kauppakorkeakoulun projektiosaamisen kurssin opiskelijan Sami Tammilehdon mukaan Kuivaniemellä voi nousta uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi puunjalostuksen, logistiikan ja välivarastoinnin sekä raskaan kaluston huollon parissa.

–  Selvitämme, miten esimerkiksi Äänekosken tehdasinvestointi on vaikuttanut lähiseudun alueisiin. Onko näiltä alueilta tuotavissa toimivia liikeideoita Kuivaniemeen? Lisäksi pohdimme, miten yrittäjien mielenkiinto saadaan herätettyä Kuivaniemeä kohtaan.

Kemin biotuotetehtaan puunhankinta-alueen ulottuu Lappiin, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tehtaan työllistävä vaikutus on arvoketju huomioiden 2500 henkilöä (vrt. nykyisellään 1000 hlöä). Rakennusvaiheessa työllisyysvaikutus on 10 000 htv.

Tutkimus on osa kauppatieteiden maisteritutkinnon opinto-ohjelmaa, jossa opiskelijat harjoittelevat projektiosaamisen taitoja yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Tutkimus valmistuu kevään 2021 aikana.